Отчети

Финанси и отчети

 

Финанси 2022

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022

МесецОтчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
януари  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г.  xlsОтчет15.02.2022 г. xlsОтчет15.02.2022 г.
февруари xlsОтчет18.03.2022 г. xlsOтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет 18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г.
март xlsОтчет18.04.2022 г.
 xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г.
април xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г.
май xlsОтчет15.06.2022 г.
xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г.
юни xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г. xlsОтчет14.07.2022 г.
юли xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет12.08.2022 г. xlsОтчет 12.08.2022 г.
август xlsОтчет19.09.2022 г. xlsОтчет19.09.2022 г. xlsОтчет19.09.2022 г. xlsОтчет19.09.2022 г. xlsОтчет19.09.2022 г.
септември xlsОтчет17.10.2022 г. xlsОтчет17.10.2022 г. xlsОтчет17.10.2022 г. xlsОтчет17.10.2022 г. xlsОтчет17.10.2022 г.
октомври xlsОтчет25.11.2022 г. xlsОтчет25.11.2022 г. xlsОтчет25.11.2022 г. xlsОтчет25.11.2022 г. xlsОтчет25.11.2022 г.
ноември
декември

 

Отчет/месец

 Капиталови разходиОтчета за средства по ДМП - др. международни програми Просрочия
януари xlsОтчет15.02.2022 г. xlsОтчет15.02.2022 г.
февруари xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г. xlsОтчет18.03.2022 г.
март xlsxОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г. xlsОтчет18.04.2022 г.
април xlsxОтчет16.05.2022 г. xlsОтчет 16.05.2022 г. xlsОтчет16.05.2022 г.
май xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г. xlsОтчет15.06.2022 г.
юни  xlsОтчет14.07.2022 г.  xlsОтчет14.07.2022 г.  xlsОтчет14.07.2022 г.
юли  xlsОтчет12.08.2022 г.  xlsОтчет12.08.2022 г.  xlsОтчет12.08.2022 г.
август  xlsОтчет19.09.2022 г.  xlsОтчет19.09.2022 г.  xlsОтчет19.09.2022 г.
септември  xlsОтчет17.10.2022 г.  xlsОтчет17.10.2022 г.  xlsОтчет17.10.2022 г.
октомври  xlsxОтчет25.11.2022 г.  xlsОтчет25.11.2022 г.  xlsОтчет25.11.2022 г.
ноември      
декември      

  

Месец

 Отчет на разходи

за COVID-19

Отчет за разходи по ПМС 326 от 2021 г.Разходи за Украйна за 2022 г.
януари  -  -  -
февруари  -  -  -
март  xlsОтчет18.04.2022 г.  xlsОтчет18.04.2022 г.  xlsОтчет18.04.2022 г.
април  xlsОтчет16.05.2022 г.  - -
май xlsОтчет15.06.2022 г. - -
юни  xlsОтчет14.07.2022г.  xlsОтчет14.07.2022г.  xlsОтчет14.07.2022г.
юли  xlsОтчет12.08.2022 г.  - -
август  xlsОтчет19.09.2022 г.  -  -
септември  xlsОтчет17.10.2022 г.  xlsОтчет17.10.2022 г.  xlsОтчет17.10.2022 г.
октомври  xlsОтчет25.11.2022 г.  -  -
ноември      
декември      

 

ТРИМЕСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2022

Отчет/Тримесечие

Отчет  за  касовото изпълнение  на бюджетаOтчет за средства от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФОтчет за чужди средстваОтчет за други средства от ЕС /СЕС-ДЕС/Отчети за средства от ЕС от РА към ДФ "Земеделие"
Първо  xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г. xlsОтчет13.05.2022 г.
Второ xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г. xlsОтчет05.08.2022 г.
Трето xlsОтчет31.10.2022 г. xlsОтчет31.10.2022 г. xlsОтчет31.10.2022 г. xlsОтчет31.10.2022 г. xlsОтчет31.10.2022 г.
Четвърто

 

Отчет/Тримесечие

 Капиталови разходи
Първо   xlsxОтчет13.05.2022 г.
Второ  xlsОтчет05.08.2022 г.
Трето  xlsxОтчет31.10.2022 г.
Четвърто

 

АРХИВ - Публични регистри и отчети до края на 2016г.

Всички публични регистри и отчети до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос