Информация

Достъп до обществена информация

Община Момчилград приема заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в Информационния център в сградата на общината на адрес: ул."26-ти декември" №12, 6800 гр. Момчилград.

Работно време: 8.00-12.00 , 13.00-17.00 часа всеки работен ден.

Заявления по Закона за достъп до обществена информация може да подавате и в пощенската кутия до входа на администрацията, на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., да ги изпратите на хартиен носител по поща, да отправите запитвания на телeфон: 03631/78-41 и 03631/78-49 (факс).

За достъпа до обществена информация отговаря комисия, назначена със заповед на кмета на община Момчилград.

Списък на категориите информация за публикуване

УТВЪРДИЛ:/пп/

ИЛКНУР КЯЗИМ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване за 2021 г. в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Момчилград, обществена информация в отворен формат за повторно използване и форматите в които е достъпна

по

ред

Категории информация, подлежаща на публикуване в

Интернет

Линк

Форма на достъпност

Информация, касаеща дейността на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

-          структура

-          отчети за работата на кмета

-          устройствен правилник

-          нормативни документи

-     административни услуги, технически услуги, услуги, предоставяни във връзка с местните данъци и такси

https://www.momchilgrad.bg/bg/administratziya.html

Документи в docpdf

Общински стратегически документи

Pdf

Програма за управление на кмета на Община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/administratziya.html

Doc, Pdf

Нормативни документи

Doc, Pdf

Административни услуги

-         Правни и административно-технически услуги

-         Административни услуги „Кадастър“

-         Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“

https://www.momchilgrad.bg/bg/pred-admin-uslugi.html

Бюджет и финансови отчети

https://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-registri-i-otcheti.html

Документи в doc, pdf, rar

Достъп до обществена информация

https://www.momchilgrad.bg/bg/administrativni-uslugi/dostap-do-obshtestvena-informatziya.html

Документи в doc, pdf

Информация във връзка с провеждането на избори

https://www.momchilgrad.bg/bg/pi2021.html

docpdf

Обяви, търгове и съобщения

https://www.momchilgrad.bg/bg/saobshteniya.html

https://www.momchilgrad.bg/bg/targove.html
https://www.momchilgrad.bg/bg/saobshteniya.html

Документи в doc, pdf

Данни за обявени обществени поръчки на Профил на купувача ведно с издадените протоколи, заповеди и договори

Документи в pdf

Информация във връзка с обявени и проведени търгове и конкурси

https://www.momchilgrad.bg/bg/targove.html

Документи в doc

Конкурси за служители

https://www.momchilgrad.bg/bg/obyavi-za-rabota.html

Образование

-         Училища

-         Детски градини

-         Обслужващи звена

https://www.momchilgrad.bg/bg/obrazovanie.html

Pdf

Здравеопазване

-         Здравно обслужване

https://www.momchilgrad.bg/bg/zdraveopazvane.html

Култура и образование

https://www.momchilgrad.bg/bg/kultura/kulturen-kalendar.html

https://www.momchilgrad.bg/bg/obrazovanie.html

Социални дейности

-         Социални услуги

-         Общинско планиране на социални услуги

-         Център за обществена подкрепа

https://www.momchilgrad.bg/bg/sotzialni-deinosti.html

Спорт

-         Спортни бази

-         Спортен календар

https://www.momchilgrad.bg/bg/sport1.html

Туризъм

-         Културно – исторически паметници

https://www.momchilgrad.bg/bg/turizam.html

Протоколи и актове по проведени процедури по ЗСПЗЗ

Портал за сигнали от граждани

https://www.momchilgrad.bg/bg/poday-signal.html

Политика за защита на личните данни

Публични регистри

https://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-registri-i-otcheti.html

doc, pdf

Данни за контакти

https://www.momchilgrad.bg/bg/za-kontakti.html

Състав на Общински съвет в Община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/obshtinski-savetnitzi.html

Правилник за дейността на Общинския съвет в Община Момчилград

https://www.momchilgrad.bg/bg/pravilnitzi.html

Doc

Нормативни актове

Doc

Заседания на ОбС – дневен ред, докладни записки и материали към тях

https://www.momchilgrad.bg/bg/dneven-red.html

Doc, pdf Pdf

Протоколи от заседания на ОбС

Doc, pdf

Решения на ОбС

https://www.momchilgrad.bg/bg/resheniya.html

https://www.momchilgrad.bg/bg/prilozheniya-kam-resheniya.html

Doc

Проекти на нормативни актове

https://www.momchilgrad.bg/bg/proekti-na-dokumenti.html

Doc, pdf

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

https://www.momchilgrad.bg/..//kmetove/registar_kmetove.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//kmetove/deklaracii_kmetove.pdf

https://www.momchilgrad.bg/../administraciya/kmetove/konpi_doklad.pdf

https://www.momchilgrad.bg/../obshtinskisavet/savetnici_dekl/registar.pdf

https://www.momchilgrad.bg/aracii_savetnici_zalicheni_danni_final.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/dek_ahmed_ahmed.pdf

pdf

Декларации и регистър на декларациите по ЗПУКИ

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/deklar_kmetove.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/deklaracii_savetnici.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/administraciya.pdf

https://www.momchilgrad.bg/..//savetnici_dekl/dopalnitelni_deklaracii.pdf

pdf

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос