Здравеопазване

Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград е образцова общинска болница с изцяло обновена материално - техническа база и съвременна апаратура. Качественото здравеопазване на жителите на община Момчилград е основна наша политика. В лечебното заведение функционират три отделения – по вътрешни болести, родилно и нервно. В тях работят 18 лекари, 32 медицински сестри, акушерки, лаборанти и 17 души обслужващ персонал.

Здравното заведение е създадено през 1952 година. Заема важно място в системата на здравеопазването в Област Кърджали. Пряко обслужва населението на общините Момчилград, Джебел и Кирково. Лечебното заведение е ситуирано в самостоятелен парцел в североизточната част на Момчилград и се състои от масивна сграда на три етажа и две самостоятелни едноетажни постройки. Намира се на ул. „Стефан Караджа" №1, телефони за връзка 03631/ 81 18, факс 81 18.

Управител - д-р Младен Къров

телефон за връзка: 0889 525415


 

Главна медицинска сестра - Белгин Садък

телефон за връзка: 0888 208677

Продължи да четеш

Печат Е-мейл

Правилник за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми

№ ДокументИзтегли
1 Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Момчилград download
2 Приложение 1 - Заявление по чл.12, ал. 3 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Момчилград download
3 Приложение 3 - Декларация по чл. 12, ал. 3, т. 3 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Момчилград download
4 Приложение 4 - Декларация по чл.12, ал.3, т. 2 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Момчилград download
5 Приложение 5 - Декларация по чл.12, ал.3, т. 3 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Момчилград download

Печат Е-мейл

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

xlsxУтвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД

Печат Е-мейл

Здравно обслужване

АПТЕКИ

Наименование

Име на представителя

Адрес

Телефон

1

Татул Фарма

Мюмюн Дурмуш

гр. Момчилград, ул. "Гумюрджинска" № 42

0888 888973

2

Аптека "Марешки"

гр. Момчилград, ул. "Маказа" № 22

0875 167653

3

Шумарова

Илина Шумарова

гр. Момчилград, ул. "Момчил Войвода" № 7

03631 2288

4

ЕТ „Т. Александрова“

Гр. Момчилград, ул. „Момчил Войвода“ №2

5

Аптека № 5

Нежла Али

гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 54

036 312 211

ЗЪБОЛЕКАРИ

Име на представителя

Адрес на практиката

Телефон

1

Д-р Фикри Гюлестан

гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 35

088 781 6553

2

Д-р Ердинч Мустафа

Д-р Мюмюне Али-Мустафа

гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 54

088 879 0970

3

Д-р. Татяна Пехливанова

гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 90

036 312 595

4

Д-р. Белгин Мехмед

гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 61, ет. 2

0888 772 678

5

Д-р. Фахрие  Юсеин

Гр. Момчилград, ул. „Освобождение“ № 1

0887732764

6

Д-р Алена  Попниколова

гр. Момчилград, ул. "Васил Левски" № 8

0888535099

7

Д-р Валентина Табакова

гр. Момчилград, ул. „Маказа“ №22

03631 2117

8

Д-р Кямил Юсеин

гр. Момчилград, ул. „Девети септември“ № 1

088 981 3674

9

Д-р Емине Мехмед

гр. Момчилград, ул. „Маказа“ № 31

10

Д-р Сеха Сали

гр. Момчилград, ул. „Войнишка“ №1

0888 150760

11

Д-р Ерай Ариф

с. Равен

12

Д-р Рафие Али

гр. Момчилград, ул. „Момчил войвода“ №1

Общопрактикуващи лекари

Име на представителя

Адрес  на практиката

Телефон

1

Д-р Гиргин Габровски

гр. Момчилград, ул. "Стефан Караджа" №1

0888 967242

2

Д-р Невин Садъкова

гр. Момчилград, ул. "Стефан Караджа" №1

0887 314090

Д-р Сезгин Байрам

гр. Момчилград, ул. "Стефан Караджа" №2

0887 312165

4

Д-р Георги Бодуров

С. Равен, Здравна служба

0896 542684

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос