Образование

Училищна мрежа

Община Момчилград разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През учебната 2023/2024 г. на територията на община Момчилград функционират осем учебни заведения, в които се обучават 1122 ученика, разпределени в 73 паралелки от I-ви до XII клас; шест детски градини, които се посещават от 307 деца на възраст от 3 до 7 години; една детска ясла, която работи с 35 деца на възраст до 3 години и едно обслужващо звено – ЦПЛР - ОДК.

Функциониращите училища, детски градини и обслужващо звено на територията на общината са следните:

I. Учебни заведения:

 • Професионална гимназия:
 • ПГ по ТХВП „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград;
 • Средни училища:
 • СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Момчилград;
 • Духовно училище, гр. Момчилград
 • Основни училища:
 • ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград;
 • ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Груево;
 • ОУ „Васил Левски”, с. Равен;
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нановица;
 • ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Звездел;

II. Детски заведения:

 • Детски градини:
  • ДГ „Здравец”, гр. Момчилград;
  • ДГ „Зорница”, гр. Момчилград;
  • ДГ „Щастливо детство”, гр. Момчилград;
  • ДГ „Слънце”, с. Груево;
  • ДГ „Щастливо детство ”, с. Звездел;
  • ДГ „Пролет”, с. Нановица;
 • Детска ясла:
 • Детска ясла „Трети март”, гр. Момчилград;

III. Обслужващо звено:

 • Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/, гр. Момчилград;

Професионалната гимназия е на финансова издръжка към Министерството на образованието и науката. Духовното училище e частно, а останалите училища, детски градини и обслужващо звено се финансират чрез бюджета на община Момчилград.

В сферата на образованието на територията на община Момчилград работят 275 служители, от които 187 учители, 8 медицински специалисти, а останалите 80 са обслужващ персонал.

pdfРегистър на ДГ и ЦПЛР

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос