Земеделие

Около 150 хиляди декара е обработваемата земя в община Момчилград, като броят на земеделските производители е около 2 000. Основен поминък за населението си остава тютюнопроизводството. През 2009 година тютюнопроизводителите са заявили, че ще разсадят общо 5790дка тютюн и са сключили 959 договори за 830 820кг тютюн. Действително разсадените декари са 4605,5 – с 1184,5 по-малко от заявените. Отказалите се да засадят тютюн реколта 2009г. са 107 тютюнопроизводители. През 2008г. заявените за разсаждане декари са 5334, сключените договори – 1073. Действително разсадени бяха 4103,8дка.

За управлението и стопанисването на общинската собственост в Момчилград се грижи общинско предприятие. Учреденото през 2013 г. дружество „Общински дейности – Момчилград” ЕООД осъществява самостоятелна стопанска дейност и се занимава с организиране и извършване на мероприятия върху земеделски земи и пасища, които са общинска собственост, както и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. Борба с ерозията и обработване и стопанисване на земя, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, зеленчукопроизводство, овощарство, производство на селскостопански животни с цел добив на суровини и храни, са друга водеща част от дейността на предприятието. 

„Общински дейности – Момчилград” ЕООД се учреди поради недостатъчност на средства, заделени за епизодични проектни разработки или преки финансови инжекции от страна на общината. Очакваните резултати са община Момчилград да изпълнява по-ефективно предвидените си цели за задоволяване потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности. Бъдещите планове на дружеството са да предлага продукти и услуги, които липсват на територията на община Момчилград.

Сред основните приоритети на община Момчилград за следващите години са проектиране и откриване на фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци и предприятие за преработка на месо, които биха насърчили овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството.

Вече са направени първи стъпки за насърчаване на местните земеделски производители, осигурявайки селскостопанска техника за изораване на земеделски ниви край общинския център. Направени са и първите агрохимични анализи на почвата в общината, за да проучим какви култури могат да бъдат отглеждани в различните населени места. Експериментално в различни райони са засети овощни дръвчета, за да се проверят условията за създаване на овощни градини като алтернатива на тютюна.

Процедурите за кандидатстване по европейските програми са основен проблем пред местните земеделци. Задачата на община Момчилград е да им окаже пълно съдействие в границите на предоставените си правомощия. Земеделските производители трябва да се възползват максимално от тях.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади 2024 - 2025.rar)Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади 2024 - 2025.rarПротоколи за разпределение на имотите с НТП, ливади и пасища за 2024 - 2025 г.14683 КБ29.05.2024г.
Свали този файл (писмо график.pdf)График на заседанията на комисиите за създаване на масиви за земеделски земи График на заседанията на комисиите във връзка със сключване на споразумения и разпределения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през 2023/2024г.279 КБ14.08.2023г.
Свали този файл (Protokoli za razpredelenie na imotite NTP 2023 - 2024.rar)Протоколи за разпределение на имотите с НТП, ливади и пасища за 2023-2024 г. Протоколи за разпределение на имотите с НТП, ливади и пасища за 2023-2024 г. 11535 КБ31.05.2023г.
Свали този файл (image11285.pdf)График на заседанията на за ползване на земеделски земи през 2022/2023  298 КБ22.08.2022г.
Свали този файл (Протоколи за разпределение на имотите с НТП ливади и пасища за 2022-2023г..rar)Протоколи за разпределение на имотите с НТП ливади и пасища за 2022-2023г..rarПротоколи за разпределение на имотите с НТП, ливади и пасища за 2022-2023г.5128 КБ04.05.2022г.
Свали този файл (Протоколи за разпределение на имотите с НТП ливади и пасища за 20212022г..pdf)Протоколи за разпределение на имотите с НТП, ливади и пасища за 2021/2022г.Протоколи за разпределение на имотите с НТП, ливади и пасища за 2021-2022 г. 7483 КБ26.05.2021г.
Свали този файл (20201127172519.pdf)Разпределяне на общинските мери, пасища и ливади за стопанската 2020 – 2021 г.Разпределяне на общинските мери, пасища и ливади за стопанската 2020 – 2021 г.1836 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (04092019100304.pdf)Заповед от областна дирекция "Земеделие" Кърджали 822 КБ05.09.2019г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос