Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН  УКАЗАТЕЛ

на служителите от общинска администрация – Момчилград , кметовете на кметства и кметски наместници

(Структура, приета с № 16 от 31.01.2020 г. на ОбС – Момчилград)

Спешни повиквания 112 (Приемат се спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби)

Дежурни лица по Обществен съвет за сигурност в Община Момчилград03631/65-27;

Горещ телефон в Община Момчилград – 03631/65-27;

Горещ телефон за сигнали във връзка с епидемиологичната обстановка за Община Момчилград - 0882 277 798

Телефон за доставка по домове на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за самотно-живеещи възрастни хора  – 087 700 5908

Детска педагогическа стая – 0887327058 (03631/88-62)

Районно управление „Полиция” Момчилград - 03631/61-11 и 03631/61-12

Районен полицейски инспектор "Изток" – 0887 313486 (03631/88-49);

Районен полицейски инспектор "Запад" – 0887 314004 (03631/88-57);

Районен полицейски инспектор "Север" – 0889 398801;

Районен полицейски инспектор в с. Звездел – 0884 352260 (03638/22-60)

Районен полицейски инспектор в с. Нановица – 0889 362221 (03639/22-21);

Военен отдел за Община Момчилград – 0887345056 (03631/88-41);

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 0886991190;

Специлист „Гражданска защита и Отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Момчилград - Касим Неджатин Мехмед – 0898 932163/ 03631/88-63 (при бедствия);

ЕVN - 070010007 (аварии на електропроводимата мрежа); 

ВиК - 03631/63-77 и 03631/60-15, Началник на ВиК – Момчилград – 0885557580 (аварии);

Факс на Общинска администрация - гр. Момчилград03631/70-19

Телефон за връзка с Общински съвет - Момчилград – 03631/78-65;

Структурни звена и длъжности

Име, презиме и фамилия

Телефон

Стая №

e-mail

Ръководство

1

Кмет

Илкнур Кязим Мюмюн

03631/78-41

9

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2

Заместник-кмет

Айхан Исмаил Осман

0885392281

7

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3

Заместник-кмет

инж. Алие Ибрахим Ибрахим

03631/78-44

15

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

4

Заместник-кмет

Гюлюзар Мехмед Исмаил

0884325066

8

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

5

Секретар

Зихни Гюнгьор Дурмуш

0885336712

6

6

Главен архитект

арх. Юсуф Аляетдин Налбант

0885621679

28

Звено „Вътрешен одит”

7

Стажант одитор

Аркан Нихат Аптурахман

21

Кметове на кметства

8

Кмет, кметство - с. Ауста

Севинч Юсеин Хасан

0889 96 74 25

9

Кмет, кметство - с. Багрянка

Тунай Хасан Сали

0885 39 89 20

10

Кмет, кметство - с. Балабаново

Владимир Николов Въгларов

0884 85 62 03

11

Кмет, кметство - с. Върхари

Баки Фахри Зейнал

0885 39 89 12

12

Кмет, кметство - с. Груево

Ахмед Сеидахмед Ибрахим

0887 02 27 27

03631/88-05

13

Кмет, кметство - с. Джелепско

Хасан Ибрахим Ибрахим

0889 13 59 72

14

Кмет, кметство - с. Загорско

Мюмюн Реджеб Местан

0879 34 90 01

15

Кмет, кметство - с. Звездел

Мехмед Бекир Салиф

0887 92 63 56

16

Кмет, кметство - с. Карамфил

Мехмед Акиф Мехмед

0885 39 89 22

17

Кмет, кметство - с. Конче

Сабахаттин Байрам Кадир

0889 48 08 31

18

Кмет, кметство - с. Лале

Касим Мисал Байрам

0888 57 64 07

19

Кмет, кметство - с. Нановица

Мустафа Осман Мустафа

0888 93 05 44

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

20

Кмет, кметство - с. Неофит Бозвелиево

Исмет Юсуфов Ахмедов

0884 53 51 06

21

Кмет, кметство - с. Пазарци

Ерол Юсеин Халил

0889 26 06 82

22

Кмет, кметство - с. Постник

Сезгин Мустафа Али

0899 40 33 09

23

Кмет, кметство - с. Прогрес

Сабри Мюмюн Юсеин

0882 44 77 14

24

Кмет, кметство - с. Птичар

Нуриттин Исмаил Исмаил

0889 90 32 05

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

25

Кмет, кметство - с. Равен

Рахиме Исмаил Раиф

0884 21 22 35

26

Кмет, кметство - с. Седефче

Мехмед Селим Хаджиселим

0886 35 97 51

27

Кмет, кметство - с. Седлари

Йозджан Сали Хюсеин

0885 33 01 16

28

Кмет, кметство - с. Синделци

Шерифе Акиф Ариф

0889 96 74 99

29

Кмет, кметство - с. Соколино

Аксой Месут Хасан

0886 76 87 46

30

Кмет, кметство - с. Чайка

Фикрет Расим Али

0885 39 89 13

31

Кмет, кметство - с. Чуково

Шенол Сейдахмед Сеид

0897 38 00 19

Кметски наместници

32

Кметски наместник - с. Биволяне

Зехни Мехмедали Сюлейман

0887 55 72 88

33

Кметски наместник - с. Врело

Мюмюн Юмер Мюмюн

0885 39 89 03

34

Кметски наместник - с. Г. Дюлево

Юсеин Фами Вели

0877 07 04 81

35

Кметски наместник - с. Гургулица

Алириза Сеидахмед Юсуф

0887 10 07 22

36

Кметски наместник - с. Девинци

Шенай Али Юмер

0885 33 92 69

37

Кметски наместник - с. Каменец

Селяхитдин Мехмед Юсуф

0877 85 57 56

38

Кметски наместник - с. Кос

Хасан Юсеин Фейзула

0884 73 83 40

39

Кметски наместник - с. Кременец

Касим Касим Ахмед 

0885 80 87 71

40

Кметски наместник - с. Пиявец

Фикрет Бекир Мехмед

0889 95 05 07

41

Кметски наместник - с. Плешинци

Зинеб Осман Мехмед

0884 84 94 08

42

Кметски наместник - с. Ралица

Фаик Юсеин Хасан

0884 85 63 33

43

Кметски наместник - с. Садовица

Мехмед Юсеин Исмаил

0886 15 64 49

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

44

Кметски наместник - с. Свобода

Байрам Реджеб Сюлейман

0888 92 99 68

45

Кметски наместник - с. Татул

Адифе Илхан Мустафа

0879 05 37 36

46

Кметски наместник - с. Чобанка

Зейнал Юсеин Али

0889 60 09 27

А

Обща администрация

I

Отдел „Финансово-стопански дейности”

47

Началник отдел (Главен счетоводител)

Мерал Ахмед Мехмед

03631/78-46

13

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

48

Главен експерт - Бюджет и ТРЗ

Елена Славова Вълчева

20

49

Старши счетоводител

Перихан Мохамед Сюлейман

03631/78-48

14

50

Старши счетоводител

Айлин Сюлейман Садула

03631/78-48

14

51

Счетоводител

Ширин Себахтин Юмер

03631/78-48

14

52

Младши експерт - Бюджет

Ширин Йълмаз Хабиб

20

53

Старши специалист - ТРЗ, Касиер – счетоводител

Гюлюмсер Мюмюн Хасан

18

54

Главен специалист - Общинска собственост

Мария Здравкова Календжиева

16

55

Специалист - Общинска собственост

Зехра Назим Дурмуш

16

56

Изпълнител - Домакин, склад

Фердин Емин Махмуд

II

Отдел „Канцелария и протокол”

57

Началник отдел

Мехмед Бедриддин Мехмед

0887788363

11

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

58

Главен експерт - Инф. обслужване и технологии

Касим Али Емин

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

59

Главен специалист - Човешки ресурси

Гюлтен Мюмюн Юмер

9

     60

Старши експерт - Класифицирана информация и деловодство

Айлин Енвер Мустафа

03631/78-68

    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     61

Старши специалист - Информация, жалби и приемна на кмета

Мехмед Сали Юсеин

Б

Специализирана администрация

I

Отдел ГРАО

03631/78-69

63

Началник отдел

Юмер Ерол Ахмед 

 0876 387339

4

64

Главен експерт - Архив

инж. Вилдан Осман Ахмед

65

Старши експерт - ГРАО

Мюжгян Коркуд Юсеин

03631/78-69

66

Старши специалист - ГРАО

Вера Янкова Стоянова

03631/78-69

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

67

Старши специалист - ГРАО

Майсер Акиф Алиджан

03631/78-69

68

Технически сътрудник

Налян Али Хасан

69

Технически сътрудник

Ембие Нуриттин Сюлейман

III

Отдел „Транспорт, търговия, селско и горско стопанство“

70

Началник отдел

инж. Мехмед Фахри Мехмед

0887584771

1

71

Старши експерт - Селско и горско стопанство

Салих Гюнгьор Дурмуш

4

72

Младши експерт - Селско и горско стопанство

Йълдъз Ахмед Топчу

4

73

Младши експерт - Селско и горско стопанство

 

74

Младши експерт - Управление и стопанисване на транспортни среда, рекламна дейност и търговия

Мехмет Неджат Мехмет

75

Старши специалист - селско и горско стопанство

Бирджан Бекир Ахмед

2

76

Специалист - селско и горско стопанство

Митхат Байрамали Тасим

2

II

Отдел „Екология и опазване на околната среда”

77

Началник отдел

инж. Бахатдин Юсуфов Ахмедов

0888 070716

78

Младши експерт - Екология и чистота

Боряна Кирилова Шерифова

79

Младши експерт - Екология и чистота

Шенгюл Хасансабри Местан

80

Старши специалист - Чистота

Зинеб Шукри Али

81

82

Изпълнител - Шофьор, лек автомобил до 9 места

Кадри Мустафа Мехмед

83

Изпълнител - Шофьор, лек автомобил до 9 места

Адем Мехмед Халил

III

Отдел „Местни данъци и такси”

84

Началник отдел

Гюлер Зекерие Солак

03631/88-46

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.nk.bg

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

85

Младши експерт - Местни данъци и такси

Илияз Йълмаз Сюлейман

86

Инспектор - Местни данъци и такси

Гьокчен Идрис Ферхат

87

Инспектор - Местни данъци и такси

Месут Шукри Юсеин

88

Главен специалист - Местни данъци и такси

Китка Енисеева Асенова

89

Специалист - Събирач на местни такси и наеми

Лютви Алиосман Юсеин

IV

Отдел „Хуманитарни дейности”

90

Началник отдел

Мюзейда Шюкри Пашаллъ

03631/80-25

25

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

91

Специалист - Спорт и младежки дейности

Исмет Ахмед Ахмед

03631/61-35

19

92

Старши експерт - Социални дейности и здравеопазване

Хасан Хюсеин Мехмед

93

Секретар - МКБППМН

Айсер Юмер Осман

5

94

Специалист - Туризъм и културни дейности

Ерсин Сунай Алиосман

03631/61-35

19

95

Старши специалист - Икономист, счетоводител

Мюлкибар Ахмед Вели

03631/88-47

26

96

Счетоводител

Нарин Халил Хабиб

    03631/88-47 26

97

Счетоводител

 

 

 

Дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти“

98

Директор на дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти“

инж. Севдалин Младенов Огнянов

0888608668

17

I

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

99

Началник отдел

инж. Шериф Сали Салиф

03631/78-44

15

100

Главен експерт - Обществени поръчки

Метин Халил Моллахасан

10

101

Старши експерт - Строителен контрол и инвестиционна дейност

инж. Адвие Али Юмер

24

102

Старши специалист - Устройство на територията, кадастър и регулация

Али Хасан Али

23

103

Старши специалист - Устройство на територията, кадастър и регулация

Тунджeр Тасим Моллахасан

23

104

Специалист - Строителен контрол и инвестиционна дейност

Хасан Мустафа Расим

22

105

Специалист - Строителен контрол

Билхан Фуат Ахмед

22

106

Специалист - Електрически системи

Джевдет Юмер Бекир

107

Специалист - Електрически системи

Авни Ибрям Салиф

II

Отдел „Европейски програми и проекти”

108

Началник отдел

Нефизе Рущи Салиф /ВрИД/

0889 45 45 07

30

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

109

Главен експерт - Европейски програми и проекти

Ваня Найденова Петрова

03631/78-59

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

110

Старши експерт - Европейски програми и проекти

Ажда Али Ферад

0889 45 45 07

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     111

Младши експерт - Европейски програми и проекти

Гюсюм Неджатин Нуртин

0889 45 45 07

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    112

Младши експерт - Европейски програми и проекти

Севгюл Бейсим Дурхан

03631/78-59

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   113

Младши експерт - Европейски програми и проекти

 

0889 45 45 07

 

  114

Младши експерт - Европейски програми и проекти

 

0889 45 45 07

 

 115

Младши експерт - Европейски програми и проекти

 

0889 45 45 07

 

116 Младши експерт - „Гражданска защита и Отбранително-мобилизационна подготовка”  Касим Неджатин Мехмед    0898 93 21 63    

В

Общински съвет

150

Председател на Общински съвет

Ерсин Метин Юмер

03631/78-65

5

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос