Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

• Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;

• Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;

• Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;

• Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;

• Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;

• Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

 

Индикативна дата на обявяване на процедурата - 11.11.2022 г.

Дата на регистрация на публикуване на проекта за обществено обсъждане - 30.09.2022 г.

 

pptxПрезентация на Община Момчилград относно насоки по ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП 

 

docНасоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване:                                                                          Документи за информация:

docПриложение_1                                                                                                docxПриложение_6

docxПриложение_2                                                                                                xlsПриложение_7

docxПриложение_3                                                                                                docПриложение_8

docПриложение_4                                                                                                docxПриложение_9

xlsxПриложение_5                                                                                                docxПриложение_10

 

Документи за регистрация на Сдружение за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

docЗаявление_за_регистрация

docПриложение_1_Покана_за_свикване_на_ОС_учредване_на_СС

docПриложение_2_Протокол_от_залепване_на_поканата_учредване_на_СС

docПриложение_3_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС

docПриложение_4_Споразумение_за_създаване_на_СС

docПриложение_8_Протокол_от_залепване_на_поканата_за_ОС_на_СС

docСписък_за_създаване_на_СС

 

Документи за участие на регистрирани Сдружения по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"

docПриложение_4_Заявление_за_участие

docПриложение_6_Справка_за_ССО

docПриложение_7_Покана_за_свикване_на_ОС_на_СС

docПриложение_8_Протокол_от_залепване_на_поканата_за_ОС_на_СС

docПриложение_9_Протокол_от_ОС_на_СС

docxПриложение_12_Декларация_-_нечлен_на_СС

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрирани Сдружения на собствениците на етажна собственост в Община Момчилград

Критерии за оценка на качеството 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:

mrrb.government.bg 

eumis2020.government.bg/bg/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос