Направление на автобуси и транспорт от Момчилград

Направления

Часове на тръгване

1.

София

5,20; 7,50

2.

Кърджали

на всеки половин час /неделя – на всеки час/

3.

Русе

9,20

4.

Велико Търново

6,00; 9,20

5.

Стара Загора

6,00; 5,50; 9,20

6.

Плевен

8,00

7.

Пловдив

6,50

8.

Златоград

8,50; 11,20; 17,50

9.

Бенковски

8,50; 11,20; 11,50; 14,50; 16,40; 17,50

10.

Кирково

8,50; 11,00; 11,50; 12,20; 13,20; 14,50; 15,20; 16,40; 17,40; 17,50

11.

Ивайловград

16,20; 7,00 /понеделник, сряда петък/

12.

Егрек

15,35

13.

Бряговец

10,35

14.

Крумовград

7,35; 8,50; 10,35; 11,35; 12,35; 14,35; 15,35; 15,40; 16,00; 16,20; 17,00; 17,20; 18,50

15.

Тихомир

13,20 /през голяма Чинка/; 14,20 /през Подкова/

16.

Конче Седефче, Горна Чинка

6,20; 12,30; 13,20

17.

Равен, Татул, Нановица

6,45; 8,30; 10,30; 12,00; 14,30; 16,30; 17,30 /17,00 – събота и неделя/

18.

Девинци

12,00; 17,30

19.

Неофит Бозвелиево/през Звездел/

11,30; 13,30; 17,30

20.

Биволяне

6,30; 15,40 /петък 17,30, неделя 14,30/

21.

Вряло

6,30; 13,30

22.

Синделци

6,50; 12,30

23.

Пловка

13,00 /понеделник, вторник, петък/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос