Правилник на Общински съвет

Правилници
ДатаИзтегли
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Мандат 2023-2027 г./ Приет с Решение №23 от 30.01.2024 г.. на ОбС - Момчилград download

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Мандат 2019-2023 г./

Приет с Решение №131 от 28.07.2022 г.. на ОбС - Момчилград

download

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

/Мандат 2019-2023 г./

Приет с Решение №34/19.12.2019 г. на ОбС - Момчилград, доп. Решение №19 / Протокол №1 от 28.01.2021 г.

Отменен с Решение №131/28.07.2022 г.

download
     

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос