Разпределяне на общинските мери, пасища и ливади за стопанската 2014 – 2015г.

pdfAusta.pdf45.38 KB12/06/2015, 16:04

pdfBagryanka.pdf39.97 KB12/06/2015, 16:04

pdfBalabanovo.pdf160.56 KB12/06/2015, 16:04

pdfBatkovci.pdf44.89 KB12/06/2015, 16:04

pdfBivolyane.pdf282.86 KB12/06/2015, 16:04

pdfChayka.pdf33.16 KB12/06/2015, 16:04

pdfChobanka.pdf68.27 KB12/06/2015, 16:04

pdfChomakovo.pdf47.88 KB12/06/2015, 16:04

pdfChukovo.pdf66.36 KB12/06/2015, 16:04

pdfDjelepsko.pdf78.8 KB12/06/2015, 16:04

pdfDrumche.pdf93.73 KB12/06/2015, 16:04

pdfGorskoDyulevo.pdf460.19 KB12/06/2015, 16:04

pdfGruevo.pdf193.14 KB12/06/2015, 16:04

pdfGurgulica.pdf82.12 KB12/06/2015, 16:04

pdfKaramfil.pdf86.6 KB12/06/2015, 16:04

pdfKonche.pdf126.36 KB12/06/2015, 16:04

pdfKos.pdf35.26 KB12/06/2015, 16:04

pdfKremenec.pdf38.22 KB12/06/2015, 16:04

pdfLale.pdf43.96 KB12/06/2015, 16:04

pdfLetovnik.pdf91.45 KB12/06/2015, 16:04

pdfMomchilgrad.pdf33.58 KB12/06/2015, 16:04

pdfMomina salza.pdf136.32 KB12/06/2015, 16:04

pdfNanovitsa.pdf80.84 KB12/06/2015, 16:04

pdfNeofitBozvelievo.pdf93.99 KB12/06/2015, 16:04

pdfObichnik.pdf43.77 KB12/06/2015, 16:04

pdfPazartsi.pdf70.7 KB12/06/2015, 16:04

pdfPiyavetc.pdf63.1 KB12/06/2015, 16:04

pdfPleshintsi.pdf46.68 KB12/06/2015, 16:04

pdfPostnikiDevintsi.pdf49.79 KB12/06/2015, 16:04

pdfProgres.pdf73.48 KB12/06/2015, 16:04

pdfPtichar.pdf131.07 KB12/06/2015, 16:04

pdfRalitsa.pdf35.92 KB12/06/2015, 16:04

pdfRaven.pdf48.87 KB12/06/2015, 16:04

pdfSadovitsa.pdf209.67 KB12/06/2015, 16:04

pdfSedefche.pdf44.92 KB12/06/2015, 16:04

pdfSenche.pdf34.13 KB12/06/2015, 16:04

pdfSindeltsi.pdf127.61 KB12/06/2015, 16:04

pdfSokolino.pdf70.29 KB12/06/2015, 16:04

pdfSvoboda.pdf76.46 KB12/06/2015, 16:04

pdfTatul.pdf40.93 KB12/06/2015, 16:04

pdfVirhari.pdf82.1 KB12/06/2015, 16:04

pdfVrelo.pdf98.49 KB12/06/2015, 16:04

pdfZagorsko.pdf67.08 KB12/06/2015, 16:04

pdfZvezdel.pdf96.72 KB12/06/2015, 16:04

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос