ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 154 – 2021 г.

Дата

Възложител

Наименование

Местонахождение

1

02.02

Н. Ш. К. и Е. Ш. К.
(към РС № 26/24.06.14 г.)

„Преустройство на втори и надстройка на трети етаж за офиси в масивна двуетажна сграда, в УПИ III-747, кв. 43а, на ул. „Гюмюрджинска” № 32, по плана на гр.Момчилград в апартаменти”

в УПИ III – „за 3 ет. жилищна сграда”, пл. сн. № 747, 748, кв. 43а, Момчилград

2

05.02

„Татул Фарма”

(към РС № 52/26.09.19 г.)

„Преустройство на хотелски комплекс”

УПИ X, кв. 40, пл. сн. № 1841, Момчилград

3

24.02

Б. А. М.

(към РС № 16/09.06.20 г.)

„Жилищна сграда с гараж”

02155.3.13, зем. на с. Багрянка

4

 

К. С. А.
по реда на АПК

 

 

5

18.03

Р. Ю. Д.

(към РС № 55/09.10.19 г.)

„Смяна на предназначение на шивашка работилница и пристройка в 14 бр. стаи за гости”

02155.1.124, зем. на с. Багрянка

6

24.03

„НОВА МГ” ЕООД, ЕИК: 205767345, Д.Т. К, Т. Г. К и А. Д. Б

(към РС № 24/14.06.19 г..)

„Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и подземен гараж”

УПИ XIV (ПИ с идентификатор 48996.105.128 и бивш пл. сн. № 501), кв. 31, гр. Момчилград

7

 

 

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА УЛИЦА ГЮМЮРДЖИНСКА

 

8

20.04

По реда на АПК за оттегляне на РС № 10/2021 г.

 

 

9

24.06

„Татул Фарма”

По реда на чл. 154 от ЗУТ

(РС № 52/17.10.2018г.)

„Сграда 1 – офис сграда с търговски обекти, жилища и ателиета, Сграда 2- Многофамилна жилищна сграда с два входа, подземен паркинг, търговски обекти и ателие”

УПИ X, кв. 40 по плана на гр. Момчилград

10

16.08

„САЙБИЛДИНГ” ЕООД, Е. И. Х. и С. С. А

(към РС № 19/08.05.19 г.)

Промяна в одобрен проект „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер”

УПИ IX (ПИ с идент. 48996.102.63), кв. 2 по плана на гр. Момчилград

11

29.09

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

„„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Груево””

УПИ I, кв. 14, пл. сн. № 83, по плана на с. Груево

 

 

 

 

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос