Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Нановица

clip_image003[4]ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
С. НАНОВИЦА, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД

е-mail: ou_nanovitca@abv.bg тел: 0885398738

Училището в с. Нановица е основано през 1928г.

През 1951г. е завършена новата училищна сграда с осем учебни стаи, работилници и кабинети. До ден днешен училището функционира в тази сграда, която е обновена и ремонтирана с подкрепата на японското посолство през 2003 – 2004г.

През 2008г. беше отбелязан 80 годишен юбилей на училището. На празника присъстваха представители: РУО – Кърджали; община Момчилград, бивши директори и учители, кметове на населени места и бивши ученици от страната и чужбина.

През настоящия момент учениците имат прекрасни условия за учебно‑възпитателна работа и занимания по интереси. В училището се обучават 41 деца, в модерно оборудвани класни стаи, кабинети и спортна площадка. През миналата учебна 2018/2019г. компютърната зала в нашето училище беше оборудвана с 10 нови компютъра и интерактивна дъска.

За всички деца от отдалечените райони е осигурен транспорт.

За учениците от първи до четвърти клас се предоставят безплатни закуски, мляко и плод. За по големите ученици има осигурено обедно хранене чрез кетъринг.

Всички деца в района са обхванати и няма ученици, които не посещават училище.

През последните години училището в с. Нановица, работи по следните проекти:

1. „Европа обединена, но и различна”

2. „Искам да успея”

3. „Интерактивни методи за работа на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград”

4. „Не сме различни” – за работа с деца със СОП

5. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

6. „Училищен плод”

7. „Квалификация на педагогическите специалисти”

8. Проектът "Твоят час" BG05M20P001-2.004 "развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (твоят час) – фаза 1"

9. Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

10. Проект „Образование за утрешния ден“ BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

11. Заниманията по интереси по различни тематични направления – Национално финансиране.

Благодарение на реализираните проекти и подкрепата на община Момчилград в училището се поднови МТБ. Учениците имат прекрасни условия за учебно – възпитателна работа, занимания по интереси и отдих.

Учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нановица, всяка година участват в общински и областни състезания.

Имаме много добри постижения по шахмат, хандбал, баскетбол и тенис на маса.

В състезанията „Млад огнеборец” и „Шахмат” в продължение на няколко години призови места на общинско и областно ниво. В нашето училище състезателите по шах традиционно се представят много добре като сме достигали до трето място на зонално ниво и в топ 20 на международно състезание в София през учебна 2012/2013г. През настоящата учебна година също имаме ученици класирани на първо място в общински кръг по шахмат.

Нашите ученици участват редовно в организирания под патронажа на д-р Ахмед Доган конкурс „Букет”. Те участваха в различни категории – поезия, книжовен турски език, драматизация, сценично изкуство. Ученичката Есра Мюмюн от четвърти клас се класира на първо място на национално ниво книжовен турски език през учебна 2012/2013г., а ученичката Ейлем Шабан от четвърти клас се класира на второ място на областно ниво по книжовен турски език през учебна 2018/2019г.

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий се включва активно в мероприятията и дейностите организирани от община Момчилград.

В края на месец април в десетдневката на „Детската книга и изкуство за деца” по традиция ежегодно се провежда „Ден на таланта”. Учениците се изявяват на сцена показвайки своя талант пред родители и местната общественост.

clip_image005[4]

clip_image007[4]

Нашите постижения

clip_image009[4]

Компютърен кабинет

clip_image011[4]

Компютърен кабинет

clip_image012[4]

Компютърен кабинет

clip_image014[4]

Компютърен кабинет

clip_image016[4]

Кабинет по БЕЛ

clip_image018[4]

Кабинет по БЕЛ

clip_image020[4]

Класна стая на първи клас

clip_image022[4]

Класна стая на втори клас

clip_image024[4]

Класна стая трети клас

clip_image026[4]

Класна стая на трети клас

clip_image028[4]

Класна стая стая на шести клас

clip_image030[4]

Нашето училище

clip_image032[4]

Нашето училище

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос