СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград

clip_image002

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Момчилград е училище с многогодишна история и традиции в областта на науката .

Патрон на училището е големият българският поет Никола Йонков Вапцаров /1909-1942г./.

Училището датира от 1952 година, когато с Постановление номер 631 от 05.08. 1952 година на Министерския съвет се открива Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи". Учебната 1952/53 година започва със 134 ученици, 9 учители и директор.Учениците се набират от тогавашните Момчилградска, Кърджалийска, Ардинска, Златоградска и Крумовградска околия.

През 1955 година започва строежът на сегашната сграда на училището.

Учебните занятия се водят в новата сграда от 1956 година с 11 паралелки в начален и прогимназиален етап с 12 учители и 12 паралелки в гимназиален етап със 17 учители.

През учебната 2019/2020г. в СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград се обучават 491 ученици в 23 паралелки от I до XII клас. Училището е със статут на средищно с целодневна организация на учебния ден. Сформирани са 9 групи в ЦДО – 7 в начален етап и 2 в прогимназиален етап (сборни групи в V и VI клас).

За качествената подготовка и възпитание на учениците се грижат 49 висококвалифицирани педагогически специалисти.

Непедагогическият персонал наброява 11 души.

Училището разполага с богата материална база. В часовете се ползват мултимедийни пособия, спомагащи за по-доброто възприемане на учебния материал. Учениците имат достъп до модерно оборудваните кабинети : три компютърни кабинета, кабинети по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, история и цивилизации, география и икономика, чужди езици, български език и литература. Осигурена е и безжична интернет връзка в цялата сграда на училището. Училището разполага и със столова за хранене, здравен и зъболекарски кабинет, асансьор, физкултурен салон, зала за тенис на маса и спортни площадки.

clip_image004

clip_image006

СУ „Никола Йонков Вапцаров” осъществява държавен план-прием в следните профилирани паралелки :„Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“ с профилиращи предмети – английски език, немски език, български език и литература и биология и здравно образование и “Софтуерни и хардуерни науки“ с профилиращи предмети – информатика, информационни технологии , български език и литература и биология и здравно образование .

clip_image008

Възпитаници на училището редовно се класират и представят област Кърджали в националните кръгове на олимпиади и състезания по английски език, история и цивилизации, биология и здравно образование, информационни технологии, тенис на маса.

Извънкласните дейности осмислят свободното време на учениците. Създадени са добре работещи клубове по занимания по интереси и спортни дейности.

Ежегодно се организира традиционният „Пролетен концерт“ с участието на ученици от всички класове на сцената в градския парк.

clip_image010

Програми и проекти:

❖ НП «Осигуряване на съвременна образователна среда», Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;

❖ НП «Осигуряване на съвременна образователна среда», Модул „Културните институции като образователна среда“;

❖ НП «Иновации в действие»;

❖ НП «Ученически олимпиади и състезания», Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади по английски език и история и цивилизации“;

❖ Проект «Подкрепа за успех».

❖ Проект «Образование за утрешния ден»

СУ «Никола Й. Вапцаров» е работило и по международни проекти съвместно с други училища от Германия, Италия, Испания, Холандия, Турция.

http://sou-vapcarov-mg.com/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос