Основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕ „Д-Р П. БЕРОН“- МОМЧИЛГРАД

През далечната 1927-28 год. В Момчилград е открито първото българско училище от двамата братя Васил и Илия Делиоланови и Тодор Георджев. На 30.12.1928 год. е избрано и училищно настоятелство в състав: Иван Свинаров- председател, Иван Вълков –касиер и членве-Иван Савов, Марин Костов, Васил Делиоланов и Брайко Брайков.

В новооткритото училище се обучават общо 10 ученика. Първоначално занятията се водят в джамията, а от 1933 год. в кафенето на Недялко Трингов.По това време учител е Иван Милев от Казанлъшко, който е и талантлив художник. По-късно в него всеотдайно работят учителите: Петранка Свинарова, Иван Кьорчев, Христо Йорданов, Елена Йорданова, Трифонов и Трифонова.

През 1932 год.е открит I клас /  отговарящ на сегашен Vклас/ на прогимназиален курс, а 2 години по-късно е построена първата училищна сграда. Училището е наречено „Свети Василий“. Скоро то не може да побере всички, желаещи да се обучават.  Броят на учениците ежегодно нараства. През 1959-60 год. става сливане на турското и българското училище в града. От 1960-61 год. началният курс се преобразува  в самостоятелно начално училище, което носи името на големия родолюбец и просветител – д-р П. Берон.

През 1976 год. началното училище и част от учениците на СПУ „Н. Й. Вапцаров“се обособяват в НОУ „Д-р П. Берон“. Тогава е построена и новата сграда, в която учим и днес.

През учебната 1981-82 год. училището прераства в ЕСПУ, било е и СОУ, а от 1992-93 год. е Основно училище и учим заедно в една сграда с ученици от ПГ по ТХВП „Кирил и Методий“.

Нижат се годините и някой от възпитаниците са вече учители.

Цялата история на училището отразява желанието и стремежа на хората от Момчилград към просвещение и наука.

През 2013 -14 учебна година в училището се обучават 380 ученика, разпределени в 19 паралелки. С любов и професионализъм за тяхното образование и възпитание се грижат 34 учители и непедагогически персонал.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (3.4. - Летопис на спомените в снимки.docx)3.4. - Летопис на спомените в снимки.docx 13994 КБ14.04.2020г.
Свали този файл (3.3. -  Летописът на времето - история - текст.docx)3.3. - Летописът на времето - история - текст.docx 159 КБ14.04.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос