село Седефче

Седефче – Отстои на 23 км югоизточно от Момчилград, на 38 км в същата посока от областния център Кърджали, на 20 км югозападно от Крумовград и на около 279 км югоизточно от столицата София. Съседното село Токачка е разположено на 9 км южно.

Разположено е в Източните Родопи, в район с полупланински и хълмист релеф на надморска височина около 329 м. Попада в преходно-средиземноморската климатична зона. Зимите са сравнително меки, а летата - продължителни и горещи. Към Седефче принадлежат още махалите Пърпори и Снегово. Тук живеят около 180 души.

В близост до селото преминава международен път, част от транспортен коридор №9 Кърджали - Маказа - Александруполис - важна пътна артерия за Южна България, която има голям принос за икономическото развитие на региона.

Седефче има относително добре развита инфраструктура - повечето улици са асфалтирани, има изградени електропреносна и водоснабдителна мрежи. Автобусен транспорт го свързва с околните селища.

Тук има джамия и магазин. Най-близо разположените основно училище и читалище се намират в село Токачка, а средни училища и детски градини ще намерите в Момчилград и в Крумовград. Медицинска помощ може да бъде получена на територията на село Токачка, където има един общо практикуващ лекар.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос