с. Неофит Бозвелиево

Неофит Бозвелиево - Отстои на 20 км източно от гр. Момчилград, на около 35 км югоизточно от областния град Кърджали, на около 79 км южно от гр. Хасково и на около 275 км югоизточно от столицата София. Има редовен автобусен транспорт до съседните населени места.

Селото се намира в Източните Родопи на надморска височина от около 452 м. Климатът e умереноконтинентален до средиземноморски. Характерни са меките зими и горещите лета.

Тук живеят приблизително 315 души.

Неофит Бозвелиево е водоснабдено и електрифицирано селище. Инфраструктурата е уредена с частично асфалтирани и осветени улици. Тук има кметство, джамия, читалище "Христо Смирненски" и хранителен магазин. Най-близките основно училище и целодневна детска градина са в село Нановица /3 км северно/.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос