Заповеди на кмета

Заповеди на кмета
№ и датаИзтегли
Заповед за обявяване на частично бедствено положение в Община Момчилград, обхващащо землищата на селата Горско Дюлево, Каменец, Груево и Върхари  № РД-19-277/ 22.05.2024 г. download
Заповед за Устройствен правилник на Община Момчилград  № РД-19-259/ 13.05.2024 г. download
Заповед за мерки при провеждане на ритуала в местността Дамбалъ   № РД-19-201/ 24.04.2024 г. download
Заповед за обявяване на 2 май за неучебен ден за училищата на територията на Община Момчилград  № РД-19-189/ 18.04.2024 г. download
Заповед за назначаване на експертна комисия за архивните документални материали на Община Момчилград от Местни избори'2019 № РД-19-158/ 05.04.2024 г. download
Заповед за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес в Община Момчилград № РД-19-258/ 22.07.2022 г. download
Заповед за заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес в Община Момчилград № РД-19-257/ 22.07.2022 г. download
Заповед за заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес в Община Момчилград № РД-19-256/ 22.07.2022 г. download
Заповед за определяне на комисия № РД-19-254/ 15.07.2022 г. download
Заповед за определяне на комисия № РД-19-253/ 15.07.2022 г. download
Заповед за определяне на комисия № РД-19-249/ 15.07.2022 г. download
Заповед за заличаване на адресни регистрации по постоянен адрес № РД 19-399/ 24.09.2021 г. download
Заповед за определяне на длъжностни лица за извършване на регистрация на кучета в община Момчилград № РД 19-249/ 02.06.2020 г. download
Заповед за ограничаване движението на безстопанствени животни по пътищата в Община Момчилград  № РД 19-138/ 02.04.2020 г. download
Заповед за противоепидемични мерки на територията наобщина Момчилград /обновена/ 

№ РД 19-121/16.03.2020 г.

download
Заповед за противоепидемични мерки на територията наобщина Момчилград 

№ РД-19-120/14.03.2020 г.

download 
Заповед за Общински оперативен щаб за COVİD - 19

№ РД-19-119/ 13.03.2020 г.

download
Заповед за прилагане на мерки срещу коронавируса № РД-19-115/11.03.2020 г. download
Заповед за изменение на Заповед за определяне на длъжностни лица от общинска администрация , които да контролират спазването на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград № РД 19-661/15.12.2016г.   download
Заповед за проверка на общинската пътна мрежа, пътни съоръжения и прилежащата им територия, както и на съдовете за отпадъци, разположение по тях № РД 19-259/21.04.2016г.  download 
Заповед за определяне на длъжностни лица от общинска администрация – Момчилград, които да контролират спазването на разпоредбите на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Момчилград № РД 19-120/12.04.2016г. download
Заповед за определяне на длъжностни лица, които да извършват регистрация на кучета-домашни любимци на територията на общ. Момчилград, да водят регистрите за регистрираните кучета по населени места № РД 19-105/08.08.2016г. download

Заповед във връзка с изменение и допълнение в §14, ал.1 и ал.2  от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ 

№ РД 19-106/08.02.2016г. download
Заповед за определяне на лице за издаване на наказателните постановления въз основа на съставени актове за нарушения по Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград № РД 19-793/12.12.2015г download
Заповед за проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. на територията на община Момчилград.  23.07.2015г.  download
Заповед за определяне на длъжностни лица от общинска администрация Момчилград, които да контролират спазването на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград № РД 19-503/23.10.2014г. download


Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос