Информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на един тръбен кладенец за водоснабдяване на оранжерия (напояване) за отглеждане и производство на зеленчуци по хидропонен метод при фирма "ЗЕМИН" ЕООД"

pdfimgF2.pdf25.11.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос