Информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на крави и подрастващи животни" в имот 000022, землище с. Прогрес, община Момчилград, област Кърджали"

docprilojenie_2_3.doc10.11.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос