Обява

Агенция по заетостта набира кандидатки за бране на ягоди в Испания.

Търсят се жени между 20 и 40 години, с опит в селскостопанската работа и с подходящи физически данни, предвид начина на бране и високите температури.

Допустимо е да се запишат и кандидатки, които са под или над предпочитаната възраст, но не повече 1-2 години и при условие , че са полагали систематичен труд в селкото стопнаство.

Крайна дата за кандидадстване е 10 януари 2017 година до 12:00 часа.

Интервютата ще се проведат през първата половина на м.януари 2017г.

За допълнителна информация: Дирекция „Бюро по труда” Момчилград – стая №8.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос