Информация по Приложение 2 за инвестиционното предложение: "Реконструкция, пристройка и надстройка на масивна сграда в кравеферма за свободно боксово отглеждане на 34 броя крави за мляко с мандра за млечни продукти към нея в ПИ 019075 в землището на с. Гр

pdfScanirane.pdf20.09.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос