Протокол за допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за община Момчилград

Одобрени в Заповед № РД 46-100/26.02.2016г. и Заповед № РД 46-323/14.05.2016г. на Министъра  на земеделието и храните - на земеделски стопани, 
притежаващи регистрирани в БАБХ Животновъдни обекти, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за Стопанската 2016/2017г. 

pdfprilojenie_tablica_6_razpredelenie_momchilgrad.pdf01.07.2016 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос