"Кравеферма за свободно групово отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 219 броя автохтонни породи крави и 75 броя бозаещи телета до шест месечна възраст в поземлен имот с идентификатов 02292.10.19 по КККР на с. Балабаново, община Момчилград" , с в

pdfimg4363.pdf29.07.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос