Уведомление за инвестиционно предложение "Експлоатация на находище "Джебел" с. Груево за добив и преработка на строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи за срока на концесията" , с възложител: "Пътстройинженеринг"АД

pdfdop_uvedomlenie.pdf30.06.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос