Направа на трайна настилка на път от с.Вряло до с.Кос, община Момчилград

Процедура

 

„Събиране на оферти с обява” по  реда на глава 26 от ЗОП

 Статус:

Отворена

Възложител:

 

Община Момчилград

Преписка №:

 

РД – 19 - 293 /17.08.2017 г.

АОП с уник. №:

 

9067381

Описание:

 

Направа на трайна настилка на път от с.Вряло до с.Кос, община Момчилград

Краен срок за подаване на оферти:

 

до 17:00 часа на 04.09.2017 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос