• Начало
  • Публични покани до 30.06.2020г.
  • Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: - „Обновяване на паркове и площади в населени ме

Организиране, провеждане и участие в публични информационни и културни събития и изпълнение на дейностите по информация, публичност и визуализация на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна де

Процедура 

Събиране на оферти с обява” по  реда на глава 26 от ЗОП

 Статус: Отворена
Възложител:   Община Момчилград
Преписка № :  

РД-19-660 от 15.12.2016 г.

АОП с уник. №:   9059973
Описание:  

Организиране, провеждане и участие в публични информационни и културни събития и изпълнение на дейностите по информация, публичност и визуализация на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст", в три обособени позиции:

Краен срок за подаване на оферти:  

до 17:00 часа на 22.12.2016 г.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (dogovor OP 3.pdf)dogovor OP 3.pdf 6607 КБ06.02.2017г.
Свали този файл (dogovor OP 2.pdf)dogovor OP 2.pdf 6691 КБ06.02.2017г.
Свали този файл (dogovor OP 1.pdf)dogovor OP 1.pdf 7048 КБ06.02.2017г.
Свали този файл (Protokol 01 NOIR _ ID 9059973.pdf)Protokol 01 NOIR _ ID 9059973.pdf 2722 КБ17.01.2017г.
Свали този файл (Тръжна докум_  към Обява РД-19-660 от15.12.2016 г..doc)Тръжна докум_ към Обява РД-19-660 от15.12.2016 г..doc 919 КБ15.12.2016г.
Свали този файл (Обява РД-19-660 от15.12.2016 г..pdf)Обява РД-19-660 от15.12.2016 г..pdf 996 КБ15.12.2016г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос