Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград

Процедура 

Събиране на оферти с обява” по  реда на глава 26 от ЗОП

 Статус: Отворена
Възложител:   Община Момчилград
Преписка № :  

РД-19- 655  от 13.12.2016 г

АОП с уник. №:   9059880
Описание:  

Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград

Краен срок за подаване на оферти:  

до 17:00 часа на 02.01.2017 г.  

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dogovor po ID 9059880.pdf)Dogovor po ID 9059880.pdf 553 КБ19.01.2017г.
Свали този файл (Протокол класиране ел. материали  ID 9059880.pdf)Протокол класиране ел. материали ID 9059880.pdf 360 КБ11.01.2017г.
Свали този файл (Удължав срок ел. матер. -Заповед.pdf)Удължав срок ел. матер. -Заповед.pdf 62 КБ21.12.2016г.
Свали този файл (Тръжна докум  ел. материали.docx)Тръжна докум ел. материали.docx 93 КБ13.12.2016г.
Свали този файл (Обява  ел. материали.pdf)Обява ел. материали.pdf 204 КБ13.12.2016г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос