• Начало
  • Публични покани до 30.06.2020г.

Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград ІІ – 2020 г..

Процедура

Събиране на оферти с обява” по  реда на глава 26 от ЗОП 

Отворена

Възложител:

Община Момчилград

Преписка №:

№ РД-19-67  от 14.02.2020 г.  АОП  №  ID 9096374

Описание:

Периодична доставка на електрически уреди, оборудване, консумативи, части и осветление за нуждите на Община Момчилград ІІ – 2020 г.

Краен срок за подаване на оферти:

до 17:00 часа на 25.02.2020 г. 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос