• Начало
  • Публични покани до 30.06.2020г.
  • Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен проект " и упражняване на авторски надзор по време на строителство във връзка с изпълнение строително - монтажни работи на проект с работно заглавие: - „Обновяване на паркове и площади в населени ме

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос