• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979496)
Възложител: Община Момчилград
Преписка № :  РД-19-247 от 27.05.2020 г.
Номер на поръчката: 00239-2020-0009
Процедура: Публично състезание по   чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Име: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград”
Описание: Предметът на обществената поръчка е: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград”. Обособена позиция 1:„Доставка на обзавеждане по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград” Обособена позиция 2:„Доставка на фитнес оборудване по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград” Обособена позиция 3:„Доставка на климатици по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/06/2020 16:00

 

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obyavl_ prekraten dogov_ OP 1  po 0020-0009.pdf)Obyavl_ prekraten dogov_ OP 1 po 0020-0009.pdf 88 КБ07.04.2021г.
Свали този файл (Obyavl_ prekraten dogov_ OP 2 po 0020-0009.pdf)Obyavl_ prekraten dogov_ OP 2 po 0020-0009.pdf 88 КБ07.04.2021г.
Свали този файл (Obyavl_ prekraten dogov_ OP 3  po 0020-0009.pdf)Obyavl_ prekraten dogov_ OP 3 po 0020-0009.pdf 88 КБ07.04.2021г.
Свали този файл (Obyavlenie vuzlij_porucka po 00239-2020-0009.pdf)Obyavlenie vuzlij_porucka po 00239-2020-0009.pdf 3638 КБ13.01.2021г.
Свали този файл (Договор - Об_ поз_1_Ал-бени.pdf)Договор - Об_ поз_1_Ал-бени.pdf 3671 КБ13.01.2021г.
Свали този файл (Договор - Об_ поз_2_Ал-бени.pdf)Договор - Об_ поз_2_Ал-бени.pdf 3680 КБ13.01.2021г.
Свали този файл (Договор - Об_ поз_3_Ал-бени.pdf)Договор - Об_ поз_3_Ал-бени.pdf 3665 КБ13.01.2021г.
Свали този файл (Doklad_DFZ_Vaptsarov nov.pdf)Doklad_DFZ_Vaptsarov nov.pdf 394 КБ19.11.2020г.
Свали този файл (Protokol_1_DFZ_Vaptsarov nov.pdf)Protokol_1_DFZ_Vaptsarov nov.pdf 701 КБ19.11.2020г.
Свали този файл (Protokol_2_DFZ_Vaptsarov nov.pdf)Protokol_2_DFZ_Vaptsarov nov.pdf 7853 КБ19.11.2020г.
Свали този файл (Protokol_3_DFZ_Vaptsarov nov.pdf)Protokol_3_DFZ_Vaptsarov nov.pdf 396 КБ19.11.2020г.
Свали този файл (Reshenie klasirane _DFZ_Vaptsarov nov.pdf)Reshenie klasirane _DFZ_Vaptsarov nov.pdf 238 КБ19.11.2020г.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ - Отваряне на ценови оферти _00239-2020-0009.pdf)СЪОБЩЕНИЕ - Отваряне на ценови оферти _00239-2020-0009.pdf 21 КБ10.11.2020г.
Свали този файл (РАЗЯСНЕНИЕ по  Об_Поз_1_доставка обзавеждане.pdf)РАЗЯСНЕНИЕ по Об_Поз_1_доставка обзавеждане.pdf 1738 КБ10.06.2020г.
Свали този файл (13. Договор -  проект.docx)13. Договор - проект.docx 25 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (12. espd-request еЕЕДОП.zip)12. espd-request еЕЕДОП.zip 86 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (11. KSS_OP_3_ към ценово_предлож.xls)11. KSS_OP_3_ към ценово_предлож.xls 56 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (10. KSS_OP_2_към ценово_предлож.xls)10. KSS_OP_2_към ценово_предлож.xls 57 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (9. KSS_OP_1_ към ценово_предлож.xls)9. KSS_OP_1_ към ценово_предлож.xls 59 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (8. Образци 1_2_3_4.docx)8. Образци 1_2_3_4.docx 34 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (7.1_Momchilgrad_KS_OP_3.xls)7.1_Momchilgrad_KS_OP_3.xls 56 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (7. Техническа спецификация_ОП_3.doc)7. Техническа спецификация_ОП_3.doc 36 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (6.1_Momchilgrad_KS_OP_2.xls)6.1_Momchilgrad_KS_OP_2.xls 57 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (6. Техническа спецификация_ОП_2.doc)6. Техническа спецификация_ОП_2.doc 48 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (5.1_Momchilgrad_KS_OP_1.xls)5.1_Momchilgrad_KS_OP_1.xls 58 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (5. Техническа спецификация_ОП_1.doc)5. Техническа спецификация_ОП_1.doc 60 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (4. Методика за оценка.docx)4. Методика за оценка.docx 17 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (3. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ДОСТАВКА ДФЗ МОМЧИЛГРАД.docx)3. ДОКУМЕНТАЦИЯ - ДОСТАВКА ДФЗ МОМЧИЛГРАД.docx 122 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (2. Обявление за _ОП_00239-2020-0009.pdf)2. Обявление за _ОП_00239-2020-0009.pdf 202 КБ29.05.2020г.
Свали този файл (1. Решение_ открив_ОП_00239-2020-0009.pdf)1. Решение_ открив_ОП_00239-2020-0009.pdf 113 КБ29.05.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос