• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно учи

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно учи

Процедура: "Публично състезание" по   чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Възложител: Община Момчилград
Преписка № :    РД-19-224 от 18.05.2020 г.
Номер на поръчката: 00239-2020-0007
Име: „Избор на изпълн. за упражн. на стр. надзор по време на стр. дейности, във вр. с изпъл. на СМР по проект: „Реконстр., оборуд. и обзав. на образ. инфраст. за обект: СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр.Момчилград
Описание: Строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2020 16:00
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление изпълн.  Dogovor _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров po ОП 00239-2020-0007.pdf)Обявление изпълн. Dogovor _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров po ОП 00239-2020-0007.pdf 142 КБ30.11.2022г.
Свали този файл (Обява vuzl_ por_str.nadzor_Н_Й_Вапцаров po ОП 00239-2020-0007.pdf)Обява vuzl_ por_str.nadzor_Н_Й_Вапцаров po ОП 00239-2020-0007.pdf 1819 КБ29.09.2020г.
Свали този файл (Dgogvor _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров po ОП 00239-2020-0007.pdf)Dgogvor _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров po ОП 00239-2020-0007.pdf 613 КБ29.09.2020г.
Свали този файл (Решение Класиране_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)Решение Класиране_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 111 КБ08.09.2020г.
Свали този файл (Протокол 3 _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)Протокол 3 _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 200 КБ08.09.2020г.
Свали този файл (Протокол 2 _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)Протокол 2 _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 571 КБ08.09.2020г.
Свали този файл (Протокол 1 _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)Протокол 1 _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 262 КБ08.09.2020г.
Свали този файл (Доклад _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)Доклад _стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 235 КБ08.09.2020г.
Свали този файл (Otvaryane  cenovi oferti _  стр_надзор  по OП  00239-2020-0007.doc)Otvaryane cenovi oferti _ стр_надзор по OП 00239-2020-0007.doc 46 КБ26.08.2020г.
Свали този файл (12.Pril.3-Dgogvor-proekt_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)12.Pril.3-Dgogvor-proekt_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 45 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (11.Obrazec 7_Spisak shodni_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)11.Obrazec 7_Spisak shodni_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 28 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (10.Obrazec 6_Cenovo predlojenie_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)10.Obrazec 6_Cenovo predlojenie_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 27 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (8.Obrazec 4_Predlojenie za izp1lnenie_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)8.Obrazec 4_Predlojenie za izp1lnenie_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 42 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (7.Obrazec 3_Deklaraciya_ZMIP_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)7.Obrazec 3_Deklaraciya_ZMIP_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 17 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (6.Obrazec  2 ЕЕДОП_ WORD_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)6.Obrazec 2 ЕЕДОП_ WORD_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 42 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (6. Obrazec  2_ espd-request XML, PDF_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.zip)6. Obrazec 2_ espd-request XML, PDF_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.zip 90 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (5.Obrazec 1_Opis na dokumentite_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)5.Obrazec 1_Opis na dokumentite_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 19 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (4.Dokumentaciya za uchastie_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)4.Dokumentaciya za uchastie_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 172 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (3.Pril.2_Tehn.specifikaciya_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx)3.Pril.2_Tehn.specifikaciya_стр_надзор_Н_Й_Вапцаров.docx 84 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (2. Обявление за поръчка – надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)2. Обявление за поръчка – надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 180 КБ18.05.2020г.
Свали този файл (1. Решение  ОП - надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf)1. Решение ОП - надзор_Н_Й_Вапцаров.pdf 113 КБ18.05.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос