Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица Община Момчилград“– I – ви етап

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968382)
Възложител: Основно училище - Св.Св.Кирил и Методий, с. Нановица, община Момчилград
Преписка № : 109 от 26.03.2020 г.
Номер на поръчката: 03377-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица Община Момчилград“ “ – I – ви етап”
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е строителство с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица Община Момчилград“ “ – I – ви етап” Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 – Строителни и монтажни работи Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация Приложение №5
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/04/2020 16:00

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obyavl. sklwuchen dogovor Nanovica.pdf)obyavl. sklwuchen dogovor Nanovica.pdf 3027 КБ21.07.2020г.
Свали този файл (Договор_СМР_Нановица.pdf)Договор_СМР_Нановица.pdf 3004 КБ21.07.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2_СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf)Протокол № 2_СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf 1942 КБ10.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3_СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf)Протокол № 3_СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf 991 КБ10.06.2020г.
Свали този файл (Доклад _СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf)Доклад _СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf 2149 КБ10.06.2020г.
Свали този файл (Решение  изпълнител _СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf)Решение изпълнител _СМР_ ОУ Нановица -I етап.pdf 632 КБ10.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 ОУ Нановица.pdf)Протокол № 1 ОУ Нановица.pdf 148 КБ05.05.2020г.
Свали този файл (10. Договор за СМР-проект.doc)10. Договор за СМР-проект.doc 128 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (9. Приложение №5 Техническа спецификация.doc)9. Приложение №5 Техническа спецификация.doc 100 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (8.2 КСС ОУ НАНОВИЦА към Прилож №4.xlsx)8.2 КСС ОУ НАНОВИЦА към Прилож №4.xlsx 12 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (8.1. Приложение №4 ценово предложение.doc)8.1. Приложение №4 ценово предложение.doc 151 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (7. Прил_ №3 предл_за изпълнение.doc)7. Прил_ №3 предл_за изпълнение.doc 134 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (6.  Прил_№ 2 ЕЕДОП.zip)6. Прил_№ 2 ЕЕДОП.zip 89 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (5. Прил_ №1 списък документи.docx)5. Прил_ №1 списък документи.docx 18 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (4. Методика за оценка на офертите.docx)4. Методика за оценка на офертите.docx 25 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (3. Указания към участниците__СМР_ ОУ_Нановица.doc)3. Указания към участниците__СМР_ ОУ_Нановица.doc 190 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (2. Обявление поръчка СМР_ОУ_Нановица.pdf)2. Обявление поръчка СМР_ОУ_Нановица.pdf 187 КБ26.03.2020г.
Свали този файл (1. Решение поръчка СМР_ОУ_Нановица.pdf)1. Решение поръчка СМР_ОУ_Нановица.pdf 116 КБ26.03.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос