• Начало
 • Открити процедури до 30.06.2020г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения в Община Момчилград - 2020 г.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968128)
Възложител: Община Момчилград
Преписка № : № РД-19-133 от 25.03.2020 г.
Номер на поръчката: 00239-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: "Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения в Община Момчилград - 2020 г."
Описание:

Предметът на обществената поръчка е периодична доставката на хранителни продукти за детски и социални заведения /детски градини, социални домове / на територията на община Момчилград, разделена на 5 /пет/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 “Хляб”,;

Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти",;

Обособена позиция № 3 “ Месо, месни продукти и риба ",;

Обособена позиция № 4 “Плодове и зеленчуци",;

Обособена позиция № 5 “Други хранителни продукти – пакетирани изделия, яйца,сладкарски изделия и консерви”

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя (Приложение №1), съдържащи се в документацията на обществената поръчка.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2020 17:00

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява изпълн догов ОП 1 - 00239-2020-0006.pdf)Обява изпълн догов ОП 1 - 00239-2020-0006.pdf 143 КБ18.10.2021г.
Свали този файл (Обява изпълн догов ОП 2 - 00239-2020-0006.pdf)Обява изпълн догов ОП 2 - 00239-2020-0006.pdf 142 КБ18.10.2021г.
Свали този файл (Обява изпълн догов ОП 3,4, и5 - 00239-2020-0006.pdf)Обява изпълн догов ОП 3,4, и5 - 00239-2020-0006.pdf 143 КБ18.10.2021г.
Свали този файл (Договор Об П - 3_4_5 -Партньри България.pdf)Договор Об П - 3_4_5 -Партньри България.pdf 1197 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Договор ОбП -2 Пашов -ЯР.pdf)Договор ОбП -2 Пашов -ЯР.pdf 812 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Договор ОбП -1 Уикенд.pdf)Договор ОбП -1 Уикенд.pdf 812 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (Obyavlenie vuzloj_poucki_по 00239-2020-0006.pdf)Obyavlenie vuzloj_poucki_по 00239-2020-0006.pdf 373 КБ11.09.2020г.
Свали този файл (ДОКЛАД _Хранит_ продукти _ 2020.pdf)ДОКЛАД _Хранит_ продукти _ 2020.pdf 222 КБ17.07.2020г.
Свали този файл (Протокол 2 _Хранит_ продукти _ 2020.pdf)Протокол 2 _Хранит_ продукти _ 2020.pdf 133 КБ17.07.2020г.
Свали този файл (Протокол 3_Хранит_ продукти _ 2020.pdf)Протокол 3_Хранит_ продукти _ 2020.pdf 180 КБ17.07.2020г.
Свали този файл (РЕШЕНИЕ за класиране _Хранит_ продукти _ 2020.pdf)РЕШЕНИЕ за класиране _Хранит_ продукти _ 2020.pdf 68 КБ17.07.2020г.
Свали този файл (Otvaryane cenovi oferti _ Хранит_ продукти _ 2020.doc)Otvaryane cenovi oferti _ Хранит_ продукти _ 2020.doc 45 КБ13.07.2020г.
Свали този файл (Protokol_1_ Хранит_ продукти _ 2020.pdf)Protokol_1_ Хранит_ продукти _ 2020.pdf 1938 КБ03.07.2020г.
Свали този файл (Решение за изменение - срок оферти_хр_продукти.pdf)Решение за изменение - срок оферти_хр_продукти.pdf 164 КБ24.04.2020г.
Свали този файл (10. Обявление за поръчка хранит_продукти 2020.pdf)10. Обявление за поръчка хранит_продукти 2020.pdf 212 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (9. Решение зо поръчка хран_продукти 2020.pdf)9. Решение зо поръчка хран_продукти 2020.pdf 114 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (8. образец № 7.5 -cenovi parametri po Об. поз. № 5.xls)8. образец № 7.5 -cenovi parametri po Об. поз. № 5.xls 41 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (7. образец № 7.4 -cenovi parametri po Об. поз. № 4.xls)7. образец № 7.4 -cenovi parametri po Об. поз. № 4.xls 37 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (6. образец № 7.3 -cenovi parametri po Об. поз. №3.xls)6. образец № 7.3 -cenovi parametri po Об. поз. №3.xls 35 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (5. образец № 7.2 -cenovi parametri po Об. поз. № 2.xls)5. образец № 7.2 -cenovi parametri po Об. поз. № 2.xls 35 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (4. образец № 7.1 - cenovi parametri po Об. поз. № 1.xls)4. образец № 7.1 - cenovi parametri po Об. поз. № 1.xls 29 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (3.2.espd-request обр.2 еЕЕДОП.zip)3.2.espd-request обр.2 еЕЕДОП.zip 91 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (3.1. Образци 1- 7 , проект договор.docx)3.1. Образци 1- 7 , проект договор.docx 52 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (2. Приложение 1 Техн_ специфик_хранител_ продукти.doc)2. Приложение 1 Техн_ специфик_хранител_ продукти.doc 221 КБ25.03.2020г.
Свали този файл (1. УКАЗАНИЯ - hran. produkti 2020.docx)1. УКАЗАНИЯ - hran. produkti 2020.docx 80 КБ25.03.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос