• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград

Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967048)
Възложител: Община Момчилград
Преписка №: № РД-19-129 от 20.03.2020 г.
Номер на поръчката: 00239-2020-0005
Процедура: "Публично състезание" по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“
Описание: Предметът на обществената поръчка е строителство на обект:„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“ Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 – Строителни и монтажни работи Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация Приложение №7
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/04/2020 16:00

 

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява прикл_ договор_  по 00239-2020-0005 - km. Raven.pdf)Обява прикл_ договор_ по 00239-2020-0005 - km. Raven.pdf 61 КБ06.11.2020г.
Свали този файл (Договор за СМР _ с_Равен.pdf)Договор за СМР _ с_Равен.pdf 5297 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Обявление за възлож_ поръчка_ СМР _ с_Равен.pdf)Обявление за възлож_ поръчка_ СМР _ с_Равен.pdf 181 КБ04.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1_ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf)Протокол № 1_ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf 203 КБ14.05.2020г.
Свали този файл (Протокол № 2_ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf)Протокол № 2_ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf 568 КБ14.05.2020г.
Свали този файл (Протокол № 3_ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf)Протокол № 3_ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf 186 КБ14.05.2020г.
Свали този файл (Доклад _крас_ България_Равен.pdf)Доклад _крас_ България_Равен.pdf 177 КБ14.05.2020г.
Свали този файл (Решение класиране _ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf)Решение класиране _ изпълнител_крас_ България_Равен.pdf 53 КБ14.05.2020г.
Свали този файл (Otvaryane  cenovi oferti   _крас_ България_Равен.pdf)Otvaryane cenovi oferti _крас_ България_Равен.pdf 23 КБ07.05.2020г.
Свали този файл (12.2. Прилож №8  - дограма.pdf)12.2. Прилож №8 - дограма.pdf 416 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (12.1. Приложение №7 Техническа спецификация.doc)12.1. Приложение №7 Техническа спецификация.doc 117 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (11.2.   KСС оферта към Прилож № 6.xls)11.2. KСС оферта към Прилож № 6.xls 59 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (11.1. Приложение №6.doc)11.1. Приложение №6.doc 151 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (10. Договор за СМР-проект.doc)10. Договор за СМР-проект.doc 206 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (9. Приложение №5.docx)9. Приложение №5.docx 22 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (8. Приложение №4.doc)8. Приложение №4.doc 71 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (7. Приложение №3.doc)7. Приложение №3.doc 140 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (6.Приложение №2 ЕЕДОП.zip)6.Приложение №2 ЕЕДОП.zip 96 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (5. Приложение №1.docx)5. Приложение №1.docx 19 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (4. Методика за оценка на офертите.docx)4. Методика за оценка на офертите.docx 30 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (3. Указания към участниците_крас_ България.doc)3. Указания към участниците_крас_ България.doc 214 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (2. Обявление за поръчка село Равен.pdf)2. Обявление за поръчка село Равен.pdf 195 КБ20.03.2020г.
Свали този файл (1. Решение за поръчка село Равен.pdf)1. Решение за поръчка село Равен.pdf 115 КБ20.03.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос