• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.

Доставка на дизелово гориво и бензин за нуждите на автопарка на Община Момчилград за период от 3 години.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (966022)
Възложител: Община Момчилград
Процедура:   Договаряне без предварително обявление- чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП
Номер на поръчката: 00239-2020-0004
Преписка №: № РД-19- 127 от 18.03.2020 г.
Име: Доставка на дизелово гориво и бензин за нуждите на автопарка на Община Момчилград за период от 3 години.
Описание: Доставката на горива е разделена на 2 поръчки. По Поръчка №1: Доставка на дизелово гориво Б6- 130 000 литра и бензин А95Н - 12 000 литра за нуждите на автопарка на Община Момчилград за период от 3 години, считано от датата на подписване на Борсовия договор, чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е 15-дневен (от 1-во до 15-то число и от 16-то до последно число на всеки календарен месец), с място на доставка: търговски обекти - бензиностанции на изпълнителя на територията на Община Момчилград. Количествата са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло. По Поръчка №2: Доставка на дизелово гориво Б6- 30 000 литра и автомбилен бензин А95Н - 4 000 литра за нуждите на автопарка на Община Момчилград за период от 3 години, считано от 09.12.2020 г., чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти - бензиностанции на изпълнителя на територията на цялата страна. Количествата са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло. 
 Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  съгласно стокова борса

 

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявл. изпълнен договор  по 00239-2020-0004 - Об. позиц. 2.pdf)Обявл. изпълнен договор по 00239-2020-0004 - Об. позиц. 2.pdf 207 КБ18.12.2023г.
Свали този файл (Обявление за приключил  договор по   00239-2020-0004  об.поз №1.pdf)Обявление за приключил договор по 00239-2020-0004 об.поз №1.pdf 115 КБ22.03.2023г.
Свали този файл (Dogovor po 00239-2020-0004 op_1.pdf)Dogovor po 00239-2020-0004 op_1.pdf 207 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Dogovor po 00239-2020-0004 op_2.pdf)Dogovor po 00239-2020-0004 op_2.pdf 203 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка 00239-2020-0004.pdf)Обявление за възложена поръчка 00239-2020-0004.pdf 215 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Reshenie goriva avtopark _2020-2023.pdf)Reshenie goriva avtopark _2020-2023.pdf 116 КБ18.03.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос