• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Доставка на гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5 - 340 000 литра за нуждите на училища, детски градини и административна сграда на Община Момчилград за период от 3 години.

Доставка на гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5 - 340 000 литра за нуждите на училища, детски градини и административна сграда на Община Момчилград за период от 3 години.

Документ: Договаряне без предварително обявление- чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП
Възложител: Община Момчилград
Преписка № :   № РД-19- 126 от 18.03.2020 г.
Номер на поръчката: 00239-2020-0003
Процедура: Договаряне
Име: Доставка на гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5 - 340 000 литра за нуждите на училища, детски градини и административна сграда на Община Момчилград за период от 3 години.
Описание: Доставка на гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5 - 340 000 литра за нуждите на училища, детски градини и административна сграда на Община Момчилград за период от 3 години, считано от 29.11.2020 г., с място на доставка франко складове на Възложителя на територията на гр. Момчилград, с. Равен, с. Звездел и с. Груево, до 24 (двадесет и четири) часа от заявка от страна на Купувача, при отсрочено плащане от 30 (тридесет) дни от датата на издаване на фактура. Количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло. 
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  съгласно стокова борса

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявл. изпълнен договор  по 00239-2020-0003.pdf)Обявл. изпълнен договор по 00239-2020-0003.pdf 197 КБ18.12.2023г.
Свали този файл (Dogovor po 00239-2020 -0003.pdf)Dogovor po 00239-2020 -0003.pdf 208 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка 00239-2020-0003.pdf)Обявление за възложена поръчка 00239-2020-0003.pdf 203 КБ06.04.2020г.
Свали този файл (Reshenie goriva otoplenie  2020-2023 g.pdf)Reshenie goriva otoplenie 2020-2023 g.pdf 115 КБ18.03.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос