• Начало
 • Открити процедури до 30.06.2020г.
 • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград

Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965076)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 13-03-2020
Номер на поръчката: 00239-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”
Описание: Предметът на обществената поръчка е строителство на обект: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 – Строителни и монтажни работи В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/04/2020 16:00
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява приключ договор_ СМР -ДФЗ-Вапцаров 00239-2020-0002.pdf)Обява приключ договор_ СМР -ДФЗ-Вапцаров 00239-2020-0002.pdf 150 КБ30.11.2022г.
Свали този файл (Допълнит. споразумение № 1 и приложения.pdf)Допълнит. споразумение № 1 и приложения.pdf 4162 КБ28.04.2022г.
Свали този файл (Допълнит. споразумение № 2 и приложения.pdf)Допълнит. споразумение № 2 и приложения.pdf 736 КБ28.04.2022г.
Свали този файл (Обявление за изменение на дог. 1 - смр Вапцаров.pdf)Обявление за изменение на дог. 1 - смр Вапцаров.pdf 315 КБ28.04.2022г.
Свали този файл (Обявление за изменение на дог. 2 - смр Вапцаров.pdf)Обявление за изменение на дог. 2 - смр Вапцаров.pdf 315 КБ28.04.2022г.
Свали този файл (Договор _ СМР -ДФЗ-Вапцаров – Родопстрой- 97.pdf)Договор _ СМР -ДФЗ-Вапцаров – Родопстрой- 97.pdf 613 КБ30.07.2020г.
Свали този файл (Обявление възлож_поръчка_ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Обявление възлож_поръчка_ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 206 КБ30.07.2020г.
Свали този файл (Доклад _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Доклад _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 2491 КБ07.07.2020г.
Свали този файл (Протокол_2 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Протокол_2 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 1861 КБ07.07.2020г.
Свали този файл (Протокол_3 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Протокол_3 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 21482 КБ07.07.2020г.
Свали този файл (Протокол_4 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Протокол_4 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 2393 КБ07.07.2020г.
Свали този файл (Решение_изпълнител _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Решение_изпълнител _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 693 КБ07.07.2020г.
Свали този файл (Otvaryane cenovi oferti _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.doc)Otvaryane cenovi oferti _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.doc 45 КБ24.06.2020г.
Свали този файл (Протокол № 1 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Протокол № 1 _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 956 КБ11.05.2020г.
Свали този файл (Решение за изменение _срокове Оферти _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)Решение за изменение _срокове Оферти _ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 168 КБ31.03.2020г.
Свали този файл (Отговор на Въпрос 1 СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx)Отговор на Въпрос 1 СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx 67 КБ30.03.2020г.
Свали този файл (8. Договор СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx)8. Договор СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx 80 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (7. espd-request еЕЕДОП Образец № 5.zip)7. espd-request еЕЕДОП Образец № 5.zip 90 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (6.1 Вапцаров_КС към цен_предл образ_№4.xls)6.1 Вапцаров_КС към цен_предл образ_№4.xls 126 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (6. Образци 1- 4 СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx)6. Образци 1- 4 СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx 37 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (5. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx)5. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА СМР -ДФЗ-Вапцаров.docx 28 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, СМР -ДФЗ-Вапцаров.doc)4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, СМР -ДФЗ-Вапцаров.doc 458 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (3.Tehn.spec. СМР -ДФЗ-Вапцаров.doc)3.Tehn.spec. СМР -ДФЗ-Вапцаров.doc 647 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (2. Обявление за поръчка_ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)2. Обявление за поръчка_ СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 208 КБ13.03.2020г.
Свали този файл (1. Решение СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf)1. Решение СМР -ДФЗ-Вапцаров.pdf 119 КБ13.03.2020г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос