• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.

Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград

Възложител: Община Момчилград
Получен на: 08-11-2019
Номер на поръчката: 00239-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“
Описание: Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрения инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград.Проектът разглежда 3 подобекта, а именно:-Подобект № 1 „Улица Сан Стефано“ с дължина 1+338,70 м;-Подобект № 2 „Улица Хаджи Димитър“ с дължина 0+597,76 м;-Подобект № 3 „Улица Гюмюрджинска“ с дължина 1+188,19 м.; Изпълнението на СМР включва следните видове дейности: -Земни работи - премахване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка, профилиране и уплътняване на земната основа;-Пътни работи – доставка и полагане на нови бетонови бордюри и тротоарни плочи включително всички съпътстващи дейности;-Асфалтови работи – направа на битумен разлив и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието, локални ремонти; - съгласно технически проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград, предмет на настоящата обществена поръчка.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/11/2019 16:00
Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за прикл. договор -__СМР_улици_ по  ОП 00239-2019-0014.pdf)Обявление за прикл. договор -__СМР_улици_ по ОП 00239-2019-0014.pdf 212 КБ25.05.2022г.
Свали този файл (Договор_СМР_улици по 00239-2019-0014.pdf)Договор_СМР_улици по 00239-2019-0014.pdf 661 КБ08.04.2020г.
Свали този файл (Обявл_ за възлож_ поръч_СМР улици.pdf)Обявл_ за възлож_ поръч_СМР улици.pdf 188 КБ08.04.2020г.
Свали този файл (Доклад_ СМР улици_Момчилград.pdf)Доклад_ СМР улици_Момчилград.pdf 509 КБ06.03.2020г.
Свали този файл (Протокол  2_ СМР улици_Момчилград.pdf)Протокол 2_ СМР улици_Момчилград.pdf 1672 КБ06.03.2020г.
Свали този файл (Протокол  3_ СМР улици_Момчилград.pdf)Протокол 3_ СМР улици_Момчилград.pdf 256 КБ06.03.2020г.
Свали този файл (Решение класиране_ СМР улици_Момчилград.pdf)Решение класиране_ СМР улици_Момчилград.pdf 125 КБ06.03.2020г.
Свали този файл (Отваряне на ценови оферти по -00239-2019-0014.pdf)Отваряне на ценови оферти по -00239-2019-0014.pdf 21 КБ20.02.2020г.
Свали този файл (Протокол 1_ СМР улици_Момчилград.pdf)Протокол 1_ СМР улици_Момчилград.pdf 245 КБ06.02.2020г.
Свали този файл (Отговори на въпроси 1.pdf)Отговори на въпроси 1.pdf 29 КБ20.11.2019г.
Свали този файл (12. Приложение_2_инвест_ проект.pdf)12. Приложение_2_инвест_ проект.pdf 26712 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (11. Приложение_1_СМР_улици_проект на договор.docx)11. Приложение_1_СМР_улици_проект на договор.docx 108 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (10. Образец_5_СМР_улици_КС.xlsx)10. Образец_5_СМР_улици_КС.xlsx 16 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (9.Образец_4_СМР_улици_цп.docx)9.Образец_4_СМР_улици_цп.docx 77 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (8.Образец_3_СМР_улици_тп.docx)8.Образец_3_СМР_улици_тп.docx 79 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (7. Образец_2_espd-request.zip)7. Образец_2_espd-request.zip 90 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (6.Образeц_1_СМР_улици_опис.docx)6.Образeц_1_СМР_улици_опис.docx 75 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (5. Документация_СМР_улици_0210.docx)5. Документация_СМР_улици_0210.docx 179 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (4. Прилож_ Б  - методика за оценка.doc)4. Прилож_ Б - методика за оценка.doc 86 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (3. Прилож_ А - Техническа спецификация.doc)3. Прилож_ А - Техническа спецификация.doc 227 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (2. Обявление _СМР_улици_0210 - EP.pdf)2. Обявление _СМР_улици_0210 - EP.pdf 261 КБ08.11.2019г.
Свали този файл (1. Решение_СМР_улици_0210 - EP.pdf)1. Решение_СМР_улици_0210 - EP.pdf 135 КБ08.11.2019г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос