• Начало
  • Открити процедури до 30.06.2020г.
  • Доставка на гориво за отопление с код по CPV: 09135100-5 - 340 000 литра за нуждите на училища, детски градини и административна сграда на Община Момчилград за период от 3 години.

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос