"Плувно лято 2017" е в разгара си

"Плувно лято 2017" в Момчилград е в разгара си. Около 120 деца на възраст от 6 до 12 години се учат да плуват. Заниманията ще продължат до 11 август и се водят от инструктура Янко Станков. Младите плувци са разпределени в няколко групи по възраст, а тренировките се провеждат в комплекс "Басейна". Докато се провеждат занятия на място присъства медицинско лице.
"Плувно лято 2017" вече се превърна в традиция. Организатори са община Момчилград, съвместно с ОДК, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Център за обществено подпомагане
Целта ни е да да разнообразим лятото на децата на община Момчилград,

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос