Обява

ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Момчилград със седалище:
гр. Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12
Кмет на Община Момчилград: инж. Сунай Хасан

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира среща за обществено обсъждане на:
ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

29.09.2016 г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Момчилград
гр. Момчилград 6800, ул. "26-ти декември" №12
Докладът за Екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Момчилград, заедно с всички приложения към него, са обществено достъпни на интернет страницата на :
- Община Момчилград – www.momchilgrad.bg
- РИОСВ Хасково – http://haskovo.riosv.com/
както и на хартиен и електронен носител в работни дни на следните места:
- Сградата на РИОСВ - гр.Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14 ет.4 стая
- Сградата на Община Момчилград - гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" №12
Писмени становища могат да се предоставят в сградите на: РИОСВ Хасково и Община Момчилград на местата, където е осигурен достъп до Доклада по ЕО и приложенията към него.

За контакти по общественото обсъждане
от страна на възложителя:
инж. Сунай Хасан
6800 гр. Момчилград, Област Кърджали, ул. "26-ти декември" №12
Тел/ факс/е-mail: 03631/78 41 и 03631/ 78 49
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос