Занимания за деца по безопасно колоездене организират в Момчилград

Занимания по безопасно колоездене за деца организират и тази година община Момчилград, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Центърът за обществена подкрепа (ЦОП). Инициативата е безплатна и се провежда всяко лято, а целта й е младите колоездачи да усвоят основните правила за движение.
"Безопасно колоездене - 2024" ще стартира на 16 юли в 8,30 ч. от градския парк "Нури Адалъ". Младите колоездачи ще бъдат обучавани на безопасно движение от инструкторът Жельо Митков, а организаторите са осигурили и медицинско лице.
Желаещите да се включат в "Безопасно колоездене - 2024" могат да подадат заявление от 04.07.2024 г. до 10.07.2024 г., вкл. в сградата на общинска администрация, ет. 2, ст.5. Телефонът за справки е 08858942257.
При записване е задължително подаване на декларация по образец и представянето на медицински документ от личния лекар за актуалното здравословно състояние на детето.

pdfДекларация за съгласие и инструктаж за безопасност на участниците

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос