Илкнур Кязим участва в заседанието на Съвета на европейските общини и региони

Кметът на Община Момчилград Илкнур Кязим участва на редовното заседание на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР), което се проведе в Брюксел. В българската делегация участваха също кметовете на общините Тетевен и Левски. По време събитието бяха разгледани основно институционални въпроси, свързани с работната програма, бюджетът на организацията за настоящата година, както и изпълнението на задачите в сферата на Зелената сделка, борбата с изменението на климата, Конвента на кметовете, териториално сближаване, изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и др.
Сред основните теми бяха още проектът на правила за приемане на позиции и политически декларации на СЕОР. Изказванията бяха в посока одобрение на правилата, но и с внимание към някои елементи от процеса на взимане на решение по позициите и по-активното включване на политиците.
Разгледа се и разделението между градските и селските райони, както и интегрираното териториално развитие, като беше подчертана необходимостта от ефективно сътрудничество между различните нива на управление. Ключовите бяха темите за насърчаване на сближаването на регионалния растеж, засилване на сътрудничеството и партньорството. Резултатите от срещата на Политическия комитет на СЕОР ще бъдат включени в усилията на организацията за по-активна роля на местните и регионални власти в оформянето на бъдещето на Европа.
"Имахме възможността да споделим нашия опит. При разговорите подчертах, че община Момчилград има устойчива политика по отношение преодоляването на дисбаланса между големи и малки населени места. Ние винаги сме се стремели да достигаме дори до най-отдалечените и малки махали, защото разбирането ни е, че всеки жител на България и Европа трябва да усеща подкрепата на местната и на централната власт", коментира след заседанието кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос