Илкнур Кязим ще участва в среща на местните лидери в Брюксел

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим ще участва в срещата на лидерите на Съветът на европейските общини и региони, която ще се проведе на 17 и 18 юни в Брюксел. По време на проявата ще се обсъждат важни теми за бъдещето на Европа теми като въпросите на демокрацията, устойчивото развитие и процеса на разширяване на ЕС. Ще се дискутира как местните и регионалните власти могат да подкрепят и укрепят демократичните практики, да насърчават устойчивостта и да се ориентират в сложността на интегрирането на новите държави-членки.
Предвидена е и дискусия за разделението между градските и селските райони и интегрираното териториално развитие. Ключовите теми ще включват стратегии за насърчаване на сближаването на регионалния растеж, засилване на сътрудничеството и партньорството, като същевременно се гарантира справедливо разпределение на ресурсите. Цел е да се изгради единна визия на местните и регионалните власти в Европа. Срещата на върха в Брюксел ще послужи като решаващ момент за размисъл и действия, даващи възможност на местните и регионалните власти да играят по-активна роля в оформянето на бъдещето на Европа.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос