МТСП стартира набирането на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Уважаеми съграждани,
 
Бихме искали да Ви информираме, че Министерство на труда и социалната политика обяви началото на кампания за набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2024 година.
По нея може да се кандидатства в две направления:
➡️За изграждането на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства;
➡️За осигуряване на лична мобилност чрез приспособяване /преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
⏱Срокът за подаване на предложенията е до 15 май 2024 година.
✅Допустимите кандидати са лица с трайно увреждане, придвижващи се с инвалидна количка, с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания (ЗХУ).
По направлението за достъпна среда може да се кандидатства с проекти на стойност до 100 000 лева с ДДС. Средствата могат да бъдат изразходени за изграждане/поставяне на рампа и/или
подемна платформа, и/или асансьор. Финансовата рамка по второто направление е до 8 000 лева.
📌Желаещите да кандидатстват по програмата могат да се обърнат към служителите от Община Момчилград, на място (ет. 4. стая 29) или по телефон с номер 0889454507, до 31 март 2024 година. Те, с Ваша помощ, ще поемат координацията на целия процес. Когато се събере базата данни с желаещи, комисия, съставена от съответните технически лица, ще обиколи подадените адреси, за да установи дали отговарят на изискванията на програмата. После ще се премине към изготвяне на отделните проекти, всеки със своята специфика.
По програмата може да се осигури достъпна среда както на хора, живеещи в блокове, така и на такива, живеещи в къщи. В първия случай се кандидатства от името на сдружението на етажната собственост, което е юридическо лице. Във втория случай кандидатства собственикът на къщата.
Повече за програмата можете да прочетете тук: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос