Община Момчилград ще кандидатства за изграждане на външен асансьор

Община Момчилград ще кандидатства за изграждането на външен асансьор на сградата на общинска администрация. Решението за това беше взето на сесията на общинския съвет, която се проведе във вторник. Общинска администрация ще кандидатства с проектното предложение по кампанията за 2024 година на Проект "Красива България", мярка "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради". Тя е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се финансира от програмния бюджет на
Националния план за действие по заетостта. Съфинансирането от Община Момчилград ще бъде в размер на 25 процента.
Ако бъде одобрено предложението "Изграждане на външен асансьор към сградата на общинска администрация Момчилград за осигуряване на достъпна архитектурна среда" по проект "Красива България" ще бъдат осигурени 75 на сто от необходимите средства за изграждане на техническото съоръжение.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос