Укрепване на общинския капацитет в Община Момчилград

На 19 януари се проведе встъпителна конференция по Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Момчилград“ по Договор № BG05SFPR002-2.002-0168-C01, финансиран по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027г.

В конференцията участие взеха служители на общинска администрация, представители на социални услуги, предоставяни на територията на общината, на Дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград и граждани.

Присъстващите се запознаха с целта на проекта, планираните дейности и очакваните резултати.

Проектът ще подпомогне плавния преход от статуквото към новостите в сферата на социалните услуги. Подкрепата на всички участници в този процес ще се реализира чрез обучения и супервизии, които ще доведат до повишаване на уменията и компетенциите на минимум 20 служители, работещи в сферата на социалните услуги и изпълняващи социалната политика на общината, а от друга страна ще подобри достъпа до качествени и устойчиви социални услуги на територията на община Момчилград. Всичко планирано е в унисон с визията на Процедурата „Укрепване на общинския капацитет“.

Финансиране от ЕС | Tyapti

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос