Детска кухня в Момчилград започва работа от 2 януари

Община Момчилград подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект „Детска кухня”. Предоставени ще бъдат ваучери за детска кухня на деца от 10 месеца до 3 години, за да им се осигури здравословно обедно меню.
Целта на споразумението е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.
Детската кухня ще стартира на 2 януари с 22 деца. Приготвянето на храненето ще се реализира в Детска ясла „Трети март“. Програмата е все още отворена за допустими потребители, които се определят от дирекция Социално подпомагане. Те трябва да отговарят на следните критерии:
➡️семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
➡️самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
➡️приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца;
Помощта ще се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа. Срокът на проекта е до 30 ноември 2025 година, като декларации могат да се подават през целият период в Дирекция Социално подпомагане - Момчилград. Предвидена е и допълваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на бедността чрез консултации, свързани с храненето на децата.
📌Допълнителна информация може да бъде получена в община Момчилград, стая 31, отдел „Европейски програми и проекти“.
 
Средствата са осигурени по проект “Детска кухня” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.006, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс(ЕСФ+)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос