На 17 ноември ще бъде тествана системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

На 17 ноември (петък) от 11:00 до 11:30 часа ще бъде извършен функционален тест чрез реално задействане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (СРПО) на територията на гр. Момчилград. По време на теста ще бъдат задействани сирените в общинския център и излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.
Целта е да бъде проверено техническото състояние на сиренната система, повишаване на уменията за задействане на системата и излъчване на гласова информация "на живо", а така също - обучение на населението за разпознаване на сигналите за предстоящо или настъпило бедствие.
Функционалният тест е част от дейностите по Проект "Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт", който се реализира в момента от Министерство на вътрешните работи със средства по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Изпълнението на проекта предвижда разширяване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО) на общинско ниво за 106 общински центрове.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос