Два пъти се увеличава броят на потребителите на социална услуга в Момчилград

Броят на потребителите на социалната услуга "Асистентска програма" в Община Момчилград ще се увеличава двойно от 53 на 108. Това става възможно след одобрен проект на общината пред Агенцията за социално подпомагане за промяна броя на потребителите на услугата.
"Дейностите са от голямо значение за самотно живеещите възрастни хора, които не могат да разчитат на подкрепа от другаде. Увеличаването на броя им ще спомогне на хората с трайни увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване да имат по-добър избор и подобрен достъп до персонализирани грижи при ежедневните им потребности", се казва в писмо, изпратено от кмета на Момчилград Илкнур Кязим до Агенцията.
Промяната на броя на потребителите е одобрена и гласувана на последното редовно заседание на Общинския съвет в Момчилград. Услугата се предоставя от началото на 2021 година, а броят на потребителите ще се увеличи от 1 октомври тази година.
Над 1 400 души от различни целеви групи са обхванати в социалните услуги, които се предоставят на територията на община Момчилград. Някои от тези услуги са финансирани от държавния бюджет, а други – от общинския.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос